Sopot: Ichtiofauna Bałtyku


Zajęcia dofinansowane przez Urząd Miasta Sopot
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa, Laboratorium Biologiczne, Multimedialna Sala Ekologii Morza,
Maksymalna liczba uczestników: 28 osób
Czas trwania zajęć: 90 min.
Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe (w chwili rozpoczęcia projektu: 2 klasa)
Koszt zajęć: bezpłatne

Program zajęć podzielono na 3 części. Projekcja multimedialna “Ryby Morza Bałtyckiego” omawia gatunki bałtyckiej ichtiofauny. Kolejna część lekcji to warsztaty w Laboratorium Biologicznym, czyli indywidualna praca każdego z uczestników z wykorzystaniem sprzętu optycznego tj. binokularów. Trzecia część zajęć to praktyczna nauka anatomii ryby poprzez wykonanie analizy ichtiologicznej śledzia. Ćwiczenie to młodzież wykonuje pracując w podzespołach, używając narzędzi preparacyjnych. Udział w warsztatach pozwala zapoznać się z ichtiofauną Morza Bałtyckiego. W trakcie zajęć młodzież uzupełnia materiały edukacyjne.

Inne tematy zajęć dofinansowanych dla Sopotu: