Ptaki przedszkolaki


Rodzaj zajęć: Edukacja przez zabawę z wyjściem w teren
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Przedszkolna
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania zajęć: 70 min.
Grupa wiekowa: przedszkolaki (5-6 lat)
Koszt zajęć: 175 zł

Pierwsza część zajęć odbywa się w terenie. Dzieci za pomocą lornetek przyglądają się ptasiemu otoczeniu. Ze zdjęciami obserwowanych ptaków, udają się na drugą część zajęć która odbywa się w budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Dzieci dowiadują się jakie dźwięki wydają ptaki, jak rozróżnić ptaka po jego śladzie lub po piórze, dlaczego samiec jest ładniejszy od samicy? Zdobycie tej wiedzy umożliwiają specjalnie przygotowane rekwizyty: ptaki pluszaki z dźwiękiem, pieczątki ze śladami ptaków, ptasie pióra. Wiedza utrwalana jest w trakcie zabawy oraz przy wykonywaniu zadań plastycznych.

W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzegamy sobie prawo odwołania terenowej części zajęć i zamiany tematu zajęć.

Inne tematy zajęć dla dzieci: