Ptaki polskiego wybrzeża


Rodzaj zajęć: Zajęcia terenowe
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa, Laboratorium Biologiczne, Multimedialna Sala Ekologii Morza,
Maksymalna liczba uczestników: 24-28 osób
Czas trwania zajęć: 60 min.
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Koszt zajęć: 175 zł

Zajęcia składają się z wykładu (do 30 min) i wyjścia w teren (do 30 min). Warsztaty przybliżają sposoby obserwacji ptaków i osiem metod rozpoznawania gatunków. każdy z uczestników zajęć wyrusza w teren z lornetką i samodzielnie sporządza notatkę opisującą ptaki, które zidentyfikuje. Pomocą dydaktyczną w terenie jest klucz przygotowany na podstawie prezentacji. W trakcie zajęć uczestnicy wypełniają materiały edukacyjne.

W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzegamy sobie prawo odwołania terenowej części zajęć i zamiany zrealizowania zajęć laboratoryjnych.

Inne tematy zajęć terenowych: