Ptaki polskiego wybrzeża

Rodzaj zajęć: Zajęcia terenowe
Maksymalna liczba uczestników: 28 osób
Koszt zajęć: 225 zł
Czas trwania zajęć: 90 min.
Przestrzeń dydaktyczna: pobliska marina, Multimedialna Sala Ekologii Mórz, Laboratorium Biologiczne, Pracownia Wszechoceanu

Zajęcia składają się z wykładu (do 40 min) i wyjścia w teren (do 40 min). Warsztaty przybliżają sposoby obserwacji ptaków i osiem metod rozpoznawania gatunków. każdy z uczestników zajęć wyrusza w teren z lornetką i samodzielnie sporządza notatkę opisującą ptaki, które zidentyfikuje. Pomocą dydaktyczną w terenie jest klucz przygotowany na podstawie prezentacji. W trakcie zajęć uczestnicy wypełniają materiały edukacyjne. W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzegamy sobie prawo odwołania terenowej części zajęć i zamiany zrealizowania zajęć laboratoryjnych.


Centrum Edukacji i rezerwacja zajęć: +48 690 119 184