Projekt Let it Grow – Co w trawie piszczy

Let it Grow   Co w trawie piszczy?

To kampania edukacyjna na rzecz bioróżnorodności lokalnej realizowana w latach 2016/2017. Jej celem było uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody oraz wzbogacenie wiedzy o faunie i florze, którą obserwujemy każdego dnia idąc do szkoły, pracy, na spacer lub po zakupy.

KONKURS PLASTYCZNY

Akwarium Gdyńskie, w ramach realizacji kampanii, zaprosiło dzieci i młodzież do udziału w przyrodniczym konkursie plastycznym. Jego motywem przewodnim były bałtyckie łąki podwodne i ich mieszkańcy. Konkurs skierowaliśmy do 3 grup wiekowych: dzieci ze szkół podstawowych z klas I-III i klas IV-VI oraz młodzieży ze szkół gimnazjalnych.

Na artystów czekały atrakcyjne nagrody! W każdej grupie wiekowej nagrodą główną był mikroskop stereoskopowy. Autorzy prac wyróżnionych otrzymali zestawy plastyczne i albumy książkowe. Najciekawsze prace przedstawiliśmy na wystawie w budynku Akwarium Gdyńskiego, a także umieściliśmy na awersie naszych pocztówek.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za aktywny udział w konkursie!