Pomacentridae (garbikowate)

Rodzina ryb słonowodnych liczy pond 380 gatunków. Występują w morzach tropikalnych,  i ciepłych wodach Oceanu Spokojnego i Indyjskiego. Większość gatunków wyróżnia się intensywnym ubarwieniem. Są bardzo często hodowane w akwariach.