Podstawy ekologii morza

Rodzaj zajęć: Prezentacja multimedialna
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa
Maksymalna liczba uczestników: 50 osób
Czas trwania zajęć: 45 min.
Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Koszt zajęć: 100 zł

Zajęcia mają na celu przybliżenie młodzieży ogólnego obrazu funkcjonowania mórz i oceanów. Podczas wykładu charakteryzowane są czynniki biotyczne, abiotyczne oraz zależności między nimi. Przedstawiane są również poszczególne formacje ekologiczne. Zajęcia pozwalają na zrozumienie zjawisk zachodzących w morzu oraz obfitują w interesujące przykłady i ciekawostki.