Podstawy ekologii morza

Rodzaj zajęć: Prezentacja multimedialna
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania zajęć: 50 min.
Koszt zajęć: 135 zł
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa

Zajęcia mają na celu przybliżenie młodzieży ogólnego obrazu funkcjonowania mórz i oceanów. Podczas wykładu charakteryzowane są czynniki biotyczne, abiotyczne oraz zależności między nimi. Przedstawiane są również poszczególne formacje ekologiczne. Zajęcia pozwalają na zrozumienie zjawisk zachodzących w morzu oraz obfitują w interesujące przykłady i ciekawostki.

Powrót na stronę główną >