Niezwykli mieszkańcy oceanu


Rodzaj zajęć: Edukacja przez zabawę
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Przedszkolna
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania zajęć: 50 min.
Grupa wiekowa: przedszkolaki (4-6 lat)
Koszt zajęć: 175 zł

W trakcie zajęć, dzieci poznają najdziwniejsze organizmy zamieszkujące oceany na całym świecie, od tych, które żyją w strefach światła po te ukrywające się w głębinach. Podczas prezentacji multimedialnej (20 minut) poznajemy gąbki, węgorze elektryczne, ryby piły, płetwala błękitnego, delfiny butlonose, żabnice oraz wiele innych zwierząt, spośród, których część można spotkać na ekspozycji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Zajęcia uzupełniają zabawy utrwalające wiedzę o omówionych zwierzętach (40 minut) oraz karta pracy dostosowana do grupy wiekowej.

Inne tematy zajęć dla dzieci: