Nasz Bałtyk

Rodzaj zajęć: Prezentacja multimedialna
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa
Maksymalna liczba uczestników: 50 osób
Czas trwania zajęć: 45 min.
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Koszt zajęć: 100 zł

Zajęcia przeprowadzane są na różnych poziomach zaawansowania: od szkoły podstawowej do liceum. Prezentacja multimedialna omawia podstawowe warunki panujące w naszym morzu, jego geografię i biologię. Uzupełnieniem tematu jest część dotycząca zagrożeń ekologicznych i sposobów ochrony Bałtyku.