Na pomoc wodzie – właściwości wody i sposoby jej uzdatniania

Rodzaj zajęć: Laboratorium
Maksymalna liczba uczestników: 28 osób
Koszt zajęć: 175 zł
Czas trwania zajęć: 90 min.
Przestrzeń dydaktyczna: Multimedialna Sala Ekologii Mórz, Laboratorium Biologiczne, Pracownia Wszechoceanu


Rodzaj zajęć: Zajęcia pokazowe
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa, Eksperymentalna Pracownia Wody
Maksymalna liczba uczestników: 24-28 osób
Czas trwania zajęć: 80 min.
Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Koszt zajęć: 175 zł

Zajęcia składają się z 3 części. Część pierwsza – prezentacja multimedialna, obrazuje ogólne właściwości wody, jej zasoby na świecie, źródła jej zanieczyszczeń, sposoby uzdatniania ze szczególnym uwzględnieniem usuwania twardości wapniowej na złożach jonitowych oraz odsalania z wykorzystaniem filtrów odwróconej osmozy. Część 2 i 3 prowadzone są w małych grupach: 10-12 osobowych. Część 2 – zajęcia pokazowe – uzupełniają wiedzę z zakresu uzdatniania wody wyżej wymienionymi sposobami, a uczestnicy biorą udział w eksperymentach. Część 3 – zajęcia indywidualne, przeprowadzone są na zasadzie pracy własnej z kartą pracy. Uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne.

Powrót na stronę główną >