Mikroświat zbiorników wodnych

Rodzaj zajęć: Laboratorium
Maksymalna liczba uczestników: 20-30 osób
Koszt zajęć: 185 zł
Czas trwania zajęć: 60 min.
Przestrzeń dydaktyczna: Multimedialna Sala Ekologii Mórz, Laboratorium Biologiczne, Pracownia Wszechoceanu

Program zajęć podzielono na 2 części. Wykład dotyczy roli oraz znaczenia mikroorganizmów wodnych w środowisku i życiu człowieka. Podczas realizacji zajęć z tego tematu dowiemy się m.in. o istnieniu w osadach dennych Atlantyku bakterii widocznych gołym okiem, o mikroorganizmach zdolnych do bioluminescencji, trawienia plastiku oraz ropy naftowej, a także o produktach niebieskiej biotechnologii. Mikroorganizmy wodne to niewidoczna potęga często zasiedlająca środowiska niedostępne dla innych. Wszak dzisiaj ostatni pasażerowie na „Titanicu” to właśnie organizmy ze świata mikro. W warunkach laboratoryjnych uczestnicy zajęć poznają podział planktonu ze względu na skład i frakcje wielkościowe, prowadzą obserwację mikroskopową larw śledzia atlantyckiego, pokarmu dla narybku oraz kryla antarktycznego.

Powrót na stronę główną >