Mikroświat zbiorników wodnych


Rodzaj zajęć: Laboratorium
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa, Laboratorium Biologiczne, Multimedialna Sala Ekologii Morza,
Maksymalna liczba uczestników: 24-28 osób
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania zajęć: 60 min.
Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Koszt zajęć: 175 zł

Program zajęć podzielono na 2 części. Wykład dotyczy roli oraz znaczenia mikroorganizmów wodnych w środowisku i życiu człowieka. Podczas realizacji zajęć z tego tematu dowiemy się m.in. o istnieniu w osadach dennych Atlantyku bakterii widocznych gołym okiem, o mikroorganizmach zdolnych do bioluminescencji, trawienia plastiku oraz ropy naftowej, a także o produktach niebieskiej biotechnologii. Mikroorganizmy wodne to niewidoczna potęga często zasiedlająca środowiska niedostępne dla innych. Wszak dzisiaj ostatni pasażerowie na „Titanicu” to właśnie organizmy ze świata mikro. W warunkach laboratoryjnych uczestnicy zajęć poznają podział planktonu ze względu na skład i frakcje wielkościowe, prowadzą obserwację mikroskopową larw śledzia atlantyckiego, pokarmu dla narybku oraz kryla antarktycznego.

Inne tematy zajęć laboratoryjnych: