Mieszkańcy koralowego zakątka

Rodzaj zajęć: Laboratorium
Maksymalna liczba uczestników: 20-30 osób
Koszt zajęć: 185 zł
Czas trwania zajęć: 60 min.
Przestrzeń dydaktyczna: Multimedialna Sala Ekologii Mórz, Laboratorium Biologiczne, Pracownia Wszechoceanu

Zajęcia składają się z 30 minutowej prezentacji przybliżającej dzieciom rafy koralowe oraz 30 minutowego spotkania w Laboratorium Biologicznym. Podczas części praktycznej uczestnicy zajęć obserwują, przy użyciu mikroskopów, budową szkieletu kolonii koralowców, poznają rozgwiazdy, jeżowce czy inne bezkręgowce rafowe. W trakcie zajęć uczestnicy wypełniają materiały edukacyjne.

Powrót na stronę główną >