Mieszkamy nad Bałtykiem


Rodzaj zajęć: Edukacja przez zabawę
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Przedszkolna
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania zajęć: 50 min.
Grupa wiekowa: przedszkolaki (4-6 lat)
Koszt zajęć: 175 zł

Zajęcia skupiające się na zwierzętach i roślinach Bałtyku. 20 minutowa prezentacja z elementami animacji wprowadza dzieci w morską krainę Morza Bałtyckiego. Najmłodsi dowiadują się kto ukrywa się w falach Bałtyku, jaką minę ma stornia a jaką babka bycza, czym są znaleziska z plaży, kogo w naszym morzu należy chronić i dlaczego? Zajęciom towarzyszy muzyka, ruch i zabawa, utrwalająca zdobytą wiedzę.

Inne tematy zajęć dla dzieci: