Gdynia: Ptasi Bałtyk


Zajęcia dofinansowane przez Urząd Miasta Gdynia
Projekt Edukacji Ekologicznej Gdynia 2018
Rodzaj zajęć: zajęcia terenowe
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa, Laboratorium Biologiczne, Multimedialna Sala Ekologii Morza
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania zajęć: 90 min.
Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa (2 i 3 klasa)
Koszt zajęć: bezpłatne

Program zajęć podzielono na 3 części. Uczestnicy biorą udział w: prezentacji multimedialnej „Bałtyk przyjacielem ptaków”; zajęciach terenowych, podczas których indywidualnie obserwują przez lornetkę i rozpoznają ptaki wodne oraz podsumowują zdobytą wiedzę poprzez zespołowe tworzenie plakatów przedstawiających bioróżnorodność awifauny polskiego wybrzeża. Jaki ptak potrafi przewracać kamienie dwa razy cięższe od samego siebie? Kiedy spotkamy łyskę, a w jakim sezonie kaczkę lodówkę? Dlaczego młode perkozy karmione są przez rodziców piórami? Na te i wiele innych pytań odpowiedź poznamy podczas realizacji zajęć z tematu „Ptasi Bałtyk”.

W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzegamy sobie prawo odwołania terenowej części zajęć i zamiany zrealizowania zajęć laboratoryjnych.

Inne tematy zajęć dofinansowanych dla Gdyni: