Fauna i flora Bałtyku

Rodzaj zajęć: Laboratorium
Maksymalna liczba uczestników: 20-30 osób
Koszt zajęć: 185 zł
Czas trwania zajęć: 60 min.
Przestrzeń dydaktyczna: Multimedialna Sala Ekologii Mórz, Laboratorium Biologiczne, Pracownia Wszechoceanu

„Fauna i flora Bałtyku” obejmuje 30-minutową prezentacją multimedialną oraz 30-minutowe zajęcia w laboratorium z użyciem binokularów i lup. Podczas prezentacji uczniowie poznają charakterystykę Morza Bałtyckiego, warunki fizyczno – chemiczne oraz faunę i florę. Podczas prezentacji wprowadzane są podstawowe pojęcia ekologiczne. Laboratorium ma na celu usystematyzowanie poznanych zagadnień. Jest to również okazja do samodzielnej pracy uczniów. W tej części zajęć uczestnicy wypełniają materiały edukacyjne. W okresie od kwietnia do września istnieje możliwość włączenia części terenowej, podczas której młodzież samodzielnie pod opieką prowadzącego zbiera materiał biologiczny. Zebrane okazy wykorzystywane są podczas zajęć. Warunkami wprowadzenia części warsztatowej jest odpowiednia pogoda.

Powrót na stronę główną >