Fauna i flora Bałtyku – laboratorium i zajęcia terenowe


Rodzaj zajęć: Zajęcia laboratoryjne z wyjściem w teren
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa, Laboratorium Biologiczne, Multimedialna Sala Ekologii Morza,
Maksymalna liczba uczestników: 24-28 osób
Czas trwania zajęć: 90 min.
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (5 klasa), gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Koszt zajęć: 225 zł

„Fauna i flora Bałtyku” to temat skierowany dla osób od 11 roku życia. Obejmuje on 30-minutową prezentacją multimedialną oraz 30-minutowe zajęcia w laboratorium z użyciem binokularów i lup. Podczas prezentacji uczniowie zaznajamiają się z charakterystykę Morza Bałtyckiego, warunków fizyczno – chemicznych oraz faunę i florę zbiornika. Podczas prezentacji wprowadzane są podstawowe pojęcia ekologiczne. Laboratorium ma na celu usystematyzowanie poznanych zagadnień. Jest to również okazja do samodzielnej pracy uczniów. W tej części zajęć uczestnicy wypełniają materiały edukacyjne.

W okresie od kwietnia do września istnieje możliwość włączenia części terenowej, podczas której młodzież samodzielnie pod opieką prowadzącego zbiera materiał biologiczny. Zebrane okazy wykorzystywane są podczas zajęć. Warunkami wprowadzenia części warsztatowej jest odpowiednia pogoda oraz zdyscyplinowanie grupy.

W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzegamy sobie prawo odwołania terenowej części zajęć i zamiany zrealizowania zajęć laboratoryjnych.

Inne tematy zajęć terenowych: