Echinodermata (szkarłupnie)

Szkarłupnie to bezkręgowce morskie, których charakterystycznymi cechami (choć są wyjątki od reguły) są: symetria pięciopromienista, wapienny szkielet wewnętrzny i układ wodny. Żyją wyłącznie w wodach pełnosłonych. Są to zazwyczaj zwierzęta osiadłe, choć mają zdolność pełzania, drążenia w podłożu oraz pływania. Należą do nich rozgwiazdy, wężowidła, strzykwy, jeżowce i liliowce. Ich wapienny szkielet powoduje, że mają niewielkie grono drapieżników. Wiele z nich wyróżnia się niezwykłymi kształtami i barwami. Niektóre mają nawet zdolność bioluminescencji, czyli świecenia.