Co kryje atmosfera?

Rodzaj zajęć: Laboratorium
Maksymalna liczba uczestników: 28 osób
Koszt zajęć: 175 zł
Czas trwania zajęć: 90 min.
Przestrzeń dydaktyczna: Multimedialna Sala Ekologii Mórz, Laboratorium Biologiczne, Pracownia Wszechoceanu


Rodzaj zajęć: Zajęcia pokazowe
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa, Eksperymentalna Pracownia Wody
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania zajęć: 60 min.
Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Koszt zajęć: 175 zł

Zajęcia składają się z 3 części. Część pierwsza – prezentacja multimedialna, przedstawia podstawowe informacje dotyczące budowy i składu atmosfery oraz zjawisk w niej zachodzących: tworzenia się kwaśnych deszczy, dziury ozonowej, istnienia efektu cieplarnianego. Uzupełnieniem prezentacji są zajęcia pokazowe, w czasie których uczestnicy biorą udział w eksperymentach obrazujących powstawanie efektu cieplarnianego i kwaśnych deszczy oraz wykorzystania siły wiatru do produkcji energii elektrycznej. Ostatnią częścią zajęć jest film pt. „Gdy oceany stają się bardziej kwaśne”. części 2 i 3 prowadzone są w małych grupach: 10-12 osobowych. Do zajęć przeznaczone są materiały edukacyjne w postaci karty pracy. Maksymalnie w zajęciach mogą wziąć udział 24 osoby.

Powrót na stronę główną >