Chemia wody – laboratorium analityczne

Rodzaj zajęć: Laboratorium
Maksymalna liczba uczestników: 28 osób
Koszt zajęć: 175 zł
Czas trwania zajęć: 90 min.
Przestrzeń dydaktyczna: Multimedialna Sala Ekologii Mórz, Laboratorium Biologiczne, Pracownia Wszechoceanu

Zajęcia składają się z 2 części. Pierwsza część to prezentacja multimedialna omawiająca podstawowe parametry, które można oznaczać w wodach środowiskowych: amoniak, azotany (III), azotany (V), fosforany (V), zasolenie, twardość ogólna. Część druga – zajęcia laboratoryjne trwają 60 minut. zajęcia prowadzone są w 4 grupach. Podczas zajęć klasa oznacza po 6 parametrów w 2 rodzajach próbek: bałtyckie akwarium słodkowodnego. Część podsumowująca zajęcia pozwala omówić wyniki i wskazuje źródła nieprawidłowości. przykładowe pojęcia wprowadzane podczas zajęć: eutrofizacja, twardość ogólna, woda osmotyczna, nitryfikacja, salinometr.

Powrót na stronę główną >