Chemia wody – laboratorium i zajęcia terenowe

Rodzaj zajęć: Zajęcia terenowo-laboratoryjne
Maksymalna liczba uczestników: 20-30 osób
Koszt zajęć: 235 zł
Czas trwania zajęć: 90 min.
Przestrzeń dydaktyczna: pobliska marina, Multimedialna Sala Ekologii Mórz, Laboratorium Biologiczne, Pracownia Wszechoceanu

Zajęcia laboratoryjne „Chemia wody” rozszerzone o zajęcia w terenie, które poprzedzają część realizowaną w laboratorium. Odbywają się one w porcie jachtowym w Gdyni. W czasie zajęć pobierana jest próbka wody bałtyckiej z wykorzystaniem batymetru, oznaczana jest przezroczystość wody z wykorzystaniem zmodyfikowanego krążka Secchiego oraz pomiar głębokości przy użyciu sonaru głębokości. Zajęcia prowadzone przez cały rok. Do zajęć przeznaczone są materiały edukacyjne w postaci karty pracy. W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzegamy sobie prawo odwołania terenowej części zajęć i zamiany zrealizowania zajęć laboratoryjnych.

Powrót na stronę główną >