Chemia wody – laboratorium i zajęcia terenowe


Rodzaj zajęć: Zajęcia laboratoryjne z wyjściem w teren
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa, Laboratorium Biologiczne, Multimedialna Sala Ekologii Morza,
Maksymalna liczba uczestników: 24-28 osób
Czas trwania zajęć: 120 min.
Grupa wiekowa: gimnazjum (od 3 klasy), szkoła ponadgimnazjalna
Koszt zajęć: 225 zł

Zajęcia laboratoryjne „Chemia wody” rozszerzone o zajęcia w terenie, które poprzedzają część realizowaną w laboratorium. Odbywają się one w porcie jachtowym w Gdyni. W czasie zajęć pobierana jest próbka wody bałtyckiej z wykorzystaniem batymetru, oznaczana jest przezroczystość wody z wykorzystaniem zmodyfikowanego krążka Secchiego oraz pomiar głębokości przy użyciu sonaru głębokości. Zajęcia prowadzone przez cały rok. Do zajęć przeznaczone są materiały edukacyjne w postaci karty pracy.

W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzegamy sobie prawo odwołania terenowej części zajęć i zamiany zrealizowania zajęć laboratoryjnych.

Inne tematy zajęć terenowych: