Ogród zoologiczny

Akwarium Gdyńskie to dość nietypowy ogród zoologiczny, którego wszyscy podopieczni związani są ze środowiskiem wodnym, a cała powierzchnia zamknięta jest w bryle jednego budynku. Jednak pomimo tej wyjątkowości Akwarium spełnia wszystkie funkcje współczesnego zoo, podejmując działania na rzecz ochrony zwierząt, propagując idee ochrony przyrody, prowadząc szeroko pojętą edukację ekologiczną oraz badania naukowe.

Klub Młodego Odkrywcy Mórz

Klub Młodego Odkrywcy Mórz gromadzi dzieci i młodzież do 16 roku życia, które ciekawi piękno podwodnego świata. Członkostwo w Klubie daje możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia, udziału w dedykowanych zabawach edukacyjnych oraz niepowtarzalną okazję do bliższego poznania pracy akwarysty. Zasady członkostwa w Klubie I. Organizacja klubu „Klub Młodego Odkrywcy Mórz” został powołany do życia w[…]

Ocean Literacy – zrozum swój ocean

Ocean Literacy to rozumienie tego w jaki sposób wpływa na nas Ocean oraz jaki wpływ mamy na niego my. Koncepcja Ocean Literacy powstała, jako wynik pracy naukowców, nauczycieli oraz edukatorów z USA. W 2004 roku, członkowie stowarzyszenia NMEA (National Marine Educators Association) zaniepokojeni faktem marginalizacji edukacji morskiej w szkołach rozpoczęli pracę nad narodową kampanią edukacyjną. Wkrótce potem utworzono definicję[…]

CITES

Według Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) jednym z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za zanikanie różnorodności biologicznej na Ziemi jest nadmierna eksploatacja gatunków przez człowieka. Na początku lat 70. powołano do życia specjalne porozumienie międzynarodowe, nazwane Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, czyli z angielskiego „Convention on International Trade in Endangered Species[…]