Bioróżnorodność Zatoki Puckiej

Rodzaj zajęć: Prezentacja multimedialna
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania zajęć: 50 min.
Koszt zajęć: 135 zł
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa

Zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom zajęć ekosystemu Zatoki Puckiej, która jako cenny przyrodniczo akwen, została pierwszym w Polsce obszarem wód morskich objętym ochroną. Zatoka Pucka Wewnętrzna posiada doskonałe warunki dla rozwoju życia  na dnie i w toni wodnej, ponieważ charakteryzuje się niewielką głębokością i małym wpływem wód otwartego morza. Czynniki te wpłynęły na wykształcenie bogatych zespołów roślin i zwierząt, a w efekcie powstania akwenu, który wyróżnia największa w całej polskiej strefie brzegowej różnorodność biologiczna.

Powrót na stronę główną >