Barwne życie na rafie koralowej


Rodzaj zajęć: Edukacja przez zabawę
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Przedszkolna
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania zajęć: 50 min.
Grupa wiekowa: przedszkolaki (4-6 lat)
Koszt zajęć: 175 zł

Prezentacja multimedialna (20 minut) stanowi przegląd najciekawszych zwierząt obecnych na ekspozycji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Informacje o zwierzętach utrwalane są poprzez zabawy ruchowe i plastyczne (40 minut).

Inne tematy zajęć dla dzieci: