Bałtyk – śmietnik Europy

Rodzaj zajęć: Prezentacja multimedialna
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa
Maksymalna liczba uczestników: 50 osób
Czas trwania zajęć: 45 min.
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (7-8 klasa), gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Koszt zajęć: 100 zł

Pierwszą część zajęć stanowi krótka charakterystyka Bałtyku. W drugiej części omawiane są rodzaje, formy zanieczyszczeń oraz sposoby walki z nimi, poparte rzeczywistymi, ciekawymi przykładami. Podczas prezentacji uczestnicy wypełniają materiały edukacyjne.