Bałtyk – śmietnik Europy

Rodzaj zajęć: Prezentacja multimedialna
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania zajęć: 50 min.
Koszt zajęć: 135 zł
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa

Pierwszą część zajęć stanowi krótka charakterystyka Bałtyku. W drugiej części omawiane są rodzaje, formy zanieczyszczeń oraz sposoby walki z nimi, poparte rzeczywistymi, ciekawymi przykładami. Podczas prezentacji uczestnicy wypełniają materiały edukacyjne.

Powrót na stronę główną >