Gdynia: Bałtycki dom i jego lokatorzy


Zajęcia dofinansowane przez Urząd Miasta Gdynia
Projekt Edukacji Ekologicznej Gdynia 2018
Rodzaj zajęć: Edukacja przez zabawę
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Przedszkolna
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania zajęć: 60 min.
Grupa wiekowa: przedszkola publiczne (4-6 lat)
Koszt zajęć: bezpłatne

Program zajęć dotyczy pokazania różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego, charakterystyki siedlisk współczesnych mieszkańców Bałtyku oraz roli, jaką wybrani przedstawiciele bałtyckiej fauny i flory pełnią w naszym morzu. Część zajęć prowadzona w formie dramy pozwala uczestnikom wcielić się w role lokatorów bałtyckiej przestrzeni. Wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania sprzyja aktywności intelektualnej, emocjonalnej i ruchowej, umacnianiu więzi koleżeńskiej i grupowej oraz poczuciu współpracy i współodpowiedzialności. Jakie przygody czekają na dzieci podczas tych zajęć? m.in. formowanie ławicy w sytuacji zagrożenia, przeistaczanie się w nadmorskie ptaki, ucieczka przed drapieżnikiem, odpoczywanie na dnie w roli płastugi, poszukiwanie kryjówek przed sztormem jako iglicznia…

Inne tematy zajęć dofinansowanych dla Gdyni: