BalticMuseums 2.0 (2009 – 2012)

Projekt BalticMuseums 2.0 to projekt zakończony w 2012 roku. Jednym z najważniejszych efektów projektu jest platforma informacyjna (Online Information Platform) bałtyckich muzeów oceanograficznych opracowana przy współpracy 6 ośrodków naukowych i edukacyjnych z krajów Południowego Bałtyku. Informacje przetłumaczone zostały na 6 języków, w celu dotarcia do jak największej liczby zagranicznych odbiorców.

Partnerzy pracowali nad wspólną promocją oraz systemem sprzedaży biletów online. Dodatkowym produktem są wycieczki wirtualne po Akwarium Gdyńskim MIR-PIB z Gdyni, Litewskim Muzeum Morza z Kłajpedy, Niemieckim Muzeum Morskim ze Stralsundu i Muzeum Wszechoceanu z Kaliningradu. W ramach projektu muzea przygotowały prototyp urządzeń eGuide – elektronicznych przewodników po ekspozycjach. System elektronicznego oprowadzania gości został rozwinięty w kontynuacji projektu – BalticMuseums 2.0 Plus.

W ramach współpracy partnerzy przygotowali również specjalną stroną poświęconą dzieciom zainteresowanych życiem w morzu, tzw. „Strefę dla dzieci„.

Współpraca miała podnieść atrakcyjność muzeów partnerskich za granicą, wspomagając w ten sposób rozwój lokalnej turystyki.

Partnerzy projektu:

Więcej o projekcie na stronie: www.balticmuseums.org.