Anatomia ryby, czyli o rybie od środka

Rodzaj zajęć: Laboratorium
Maksymalna liczba uczestników: 28 osób
Koszt zajęć: 175 zł
Czas trwania zajęć: 60 min.
Przestrzeń dydaktyczna: Multimedialna Sala Ekologii Mórz, Laboratorium Biologiczne, Pracownia Wszechoceanu

Ryby posiadają mnóstwo niesamowitych przystosowań pozwalających im żyć w środowisku wodnym. Wiele gatunków jest świetnymi pływakami. Większość potrafi skutecznie bronić się przed drapieżnikami. Pozostałe mają fantastyczną umiejętność kamuflażu. Jeszcze inne, chcąc chronić swoje przyszłe potomstwo, ikrę umieszcza w torbie lęgowej znajdującej się na brzuchu samca. A czy wiedziałeś, że niektóre gatunki ryb potrafią zmieniać płeć? O ciekawostkach dotyczących ryb z mórz i oceanów, rzek i jezior oraz wędrownych opowiemy podczas prezentacji multimedialnej. W laboratorium przeprowadzimy analizę ichtiologiczną śledzia. Użyjemy do tego narzędzi preparacyjnych. Ćwiczenie młodzież wykona w 3,4-osobowych podzespołach. W trakcie zajęć uczestnicy uzupełniają materiały edukacyjne.


Centrum Edukacji i rezerwacja zajęć: +48 58 732 66 20