Acanthurus mata

Pochodzi z Indopacyfiku. Żyje w pobliżu raf koralowych i przy skalistym dnie. Można ją spotkać na głębokościach od 5 do 50 m. Osiąga długość około 50 cm. Żywi się drobnym zooplanktonem.

Rodziny ryb: