ABC Bałtyckiego Ekologa

Rodzaj zajęć: Laboratorium
Maksymalna liczba uczestników: 20-30 osób
Koszt zajęć: 185 zł
Czas trwania zajęć: 60 min.
Przestrzeń dydaktyczna: Multimedialna Sala Ekologii Mórz, Laboratorium Biologiczne, Pracownia Wszechoceanu

Celem zajęć jest ukazanie ścisłego związku pomiędzy parametrami fizyko-chemicznymi biotopu, a rozwojem jego biocenozy na przykładzie Bałtyku. zajęcia złożone są z 30 minut prezentacji multimedialnej przedstawiającej ekologię jako nauką o relacjach między organizmami a ich środowiskiem oraz 30 minut zajęć praktycznych w laboratorium. Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnicy przyglądają się omułkowi jadalnemu oraz jego towarzyszom pod binokularem, a także badają za pomocą salinometru zespołowo przygotowane roztwory odzwierciedlające zasolenie różnych mórz. Podczas lekcji uczniowie wypełniają karty pracy.

Powrót na stronę główną >