Ogród zoologiczny

Akwarium Gdyńskie to dość nietypowy ogród zoologiczny, którego wszyscy podopieczni związani są ze środowiskiem wodnym, a cała powierzchnia zamknięta jest w bryle jednego budynku. Jednak pomimo tej wyjątkowości Akwarium spełnia wszystkie funkcje współczesnego zoo, podejmując działania na rzecz ochrony zwierząt, propagując idee ochrony przyrody, prowadząc szeroko pojętą edukację ekologiczną oraz badania naukowe.

Nasza Misja

Akwarium Gdyńskie jest częścią Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Jesteśmy częścią instytucji naukowej. Naszą misją jest nie tylko prezentowanie gatunków zwierząt wodnych z całego świata, ale również przekazywanie wiedzy o środowisku wodnym i promowanie wyników badań naukowców MIR-PIB.

Nasze ekspozycje

Akwarium Gdyńskie to jedna z największych placówek tego typu w kraju, posiadająca najdłuższe tradycje związane ze zbiorem i ekspozycją wodnej fauny i flory. Dzięki przynależności do struktur Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, będącego najstarszą jednostką zajmującą się badaniami morza w Polsce, Akwarium nie tylko prezentuje ciekawe okazy, ale stara się również przekazać wiedzę[…]

Dzień z życia akwarysty

Okiem stażysty Dzień z życia akwarysty zaczyna się wcześnie rano, kiedy to w budynku Akwarium nie ma jeszcze turystów. Zwierzęta także zachowują się nieco inaczej niż w ciągu dnia i łatwiej jest wykonywać obowiązki związane z opieką nad nimi. Pod czujnym okiem Pana Wiesława Zabawy otrzymałem pierwsze zadanie polegające na ręcznym usuwaniu nitkowatych glonów ze[…]