Wydarzyło się w roku 2013

20.12.2013
Weso�ych ówi�t...

Pragniemy życzyć wszystkim naszym gościom Spokojnych i Radosnych ówi�t Bożego Narodzenia oraz Szczłliwego Nowego Roku.

19.12.2013
Spotkanie Klubu podróżników

W dniu 19.12 odbyło się spotkanie Klubu podróżników. prezentacją "Tajlandia, Kambodóła, Wietnam - 2013" przedstawić Bohdan Lamprecht.

09.12.2013

Mikołajki

Mimo mro�nego ataku zimy, w Akwarium Gdyńskim atmosfera była niezwykle ciep�a. Dla naszych gości przygotowaliśmy jedyn� w swoim rodzaju niespodzianką - mikołajkowego flash moba. zwiedzający ekspozycją zostali zaskoczeni przez członków ch�ru obecnych na wszystkich piętrach. całe Akwarium rozbrzmiało dźwiękami kol�d.
Co więcej, w sobot�, nasi goście mieli możliwość spotkać się z Mikołajem oraz obejrzeć karmienie naszych zwierząt, a osoby o imieniu Mikołaj mogąy i w piłtek, i w sobot� wejś� do Akwarium bezpłatnie.
Natomiast Klub Młodego Odkrywcy mórz podsumował swoją działalność w roku 2013.
Serdecznie dziękujemy naszym gościom za wspólne, wzruszające wspomnienia.

23-24.11.2013

Dni OTWARTE Sekcji EDUKACJI

23 – 24 LISTOPADA 2013 • 11:00 – 16:00
Edukacja ekologiczna to nie tylko hasąo. To sposób patrzenia na świat. zajęcia prowadzone w Akwarium Gdyńskim dają możliwość �przemierzeniać go – od Zatoki Gdańskiej, po g��bie oceanu i zakątki dółungli amazo�skiej. Coroczne listopadowe Dni Otwarte Sekcji Edukacji to dobry pretekst do takiej wycieczki.
wejście na parter edukacyjny w godzinach trwania wydarzenia było BEZPłatne.
Otworzyliśmy dla Państwa nasze sale laboratoryjne, pokazaliśmy nasze eksponaty pod mikroskopem, opowiedzieliśmy o naszych zwierzętach (i wspólnie nakarmiliśmy je), zbadaliśmy wodę, obejrzeliśmy spektakl teatralny, poszaleliśmy z maskotką ośmiornic� w Sali Przedszkolnej i najedliśmy się cukierków.
15 urodziny Sekcji Edukacji byćy niezwykle udane!

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim naszym gościom i zapraszamy za rok!

21.11.2013
Spotkanie Klubu podróżników

W czwartek 21 listopada 2013 r. o godzinie 18:00 odbyło się kolejne spotkanie Klubu podróżników. prezentacją "Tajemniczy pówysep czyli Krym w pigu�ce" przedstawić Tadeusz Zarzycki.
"KRYM. To naprawdą tajemniczy pówysep. Tak niedaleko od nas a tak małoznany. Mieszanka staro�ytnych kultur. Ojczyzna TATARów KRYMSKICH z którymi toczyliśmy wojny. Per�a w koronie ROSYJSKICH CARów i duma UKRAINY. Zapraszam na pokaz filmu z pełnej wra�e� eskapady od LWOWA do SEWASTOPOLA."
T.Zarzycki

07.11.2013

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego


W Akwarium Gdyńskim, w czwartek 07 listopada 2013 r. o godzinie 18.00, odbyło się kolejne spotkanie Klubu podróżników. prezentacją "Rody polskie na Bia�orusi" przedstawića Alicja Wrzosek.

19-27.10.2013

TYdzień REKINA 2013

19-27 października 2013


Zakończyliśmy kolejny Tydzień Rekina. Odwiedziło nas bardzo du�o gości, wielu z nich uczestniczyło w spotkaniach z edukatorem i opiekunem rekinów Maciejem Podgórskim, a także w karmieniu rekinów bambusowych i marmurkowych, oraz odwiedziło nasze laboratorium z eksponatami z ryb chrzłstnoszkieletowych. Mamy nadzieję, że udało nam się przekaza� nieco wiedzy o tych wspaniałych zwierzętach, a także rzetelnie zaprezentował cztery gatunki rekinów zamieszkujące Akwarium Gdyńskie.
dziękujemy wszystkim przybyłym, za serdeczn� atmosfer� podczas spotkać i liczne pytania, ówiadczłce o niezaspokojonej potrzebie poznawania podwodnego świata.

PROGRAM TYGODNIA REKINA 2013


Tydzień Rekina to wydarzenie corocznie organizowane w Akwarium Gdyńskim. W tym roku opowiemy nie tylko o biologii i ochronie tych drapieżników, ale przybli�ymy również tajemnice rekinów mieszkających w Akwarium Gdyńskim, również tych często niedostrzeganych.
W programie:
 • rekinie zabawy dla dzieci • malowanie drapieżników na policzkach • dmuchane rekiny latające • 19/20/26/27.10 • 11:00 – 16:00 • GALERIA
 • opowie�ci o rekinach dla dużych i małych z quizem • wizyta sąuchaczy u rekina brodatego • 13:00 • SALA KINOWA
 • otwarte rekinie laboratoria • 19/20/26/27 • 11:00 – 16:00 • LABORATORIUM BIOLOGICZNE
 • karmienie rekinów bambusowych • 19.10 • 14:00 / 26.10 • 14:30 • EKSPOZYCJA AKWARIUM
 • spotkanie z opiekunem rekinów – Maciejem Podgórskim • 26.10 • 14:00
 • wystawa fotografii rekinów • 19-27.10 • GALERIA
Podczas Tygodnia Rekina Można wziąć udział w konkursie plastycznym na plakat o temacie „Tydzień z życia Rekina” z hasąem nawo�ującym do ochrony tych drapieżników. Prace należy wstawia� na ęcian� Facebook�a Akwarium Gdyńskiego wraz z podanym wiekiem autora plakatu. Autorzy piłciu najciekawszych prac wybranych przez edukatorów AG otrzymają podw�jne zaproszenia do Akwarium Gdyńskiego.

Zamieszczamy również dzieńa laureatów naszego konkursu na plakat z hasąem o rekinach. dziękujemy wszystkim dzieciom za wspania�e prace, w Akwarium czekają na was podw�jne zaproszenia na ekspozycją.

Poniżej fotorelacja z pierwszego weekendu Tygodnia Rekina.


25.10.2013

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego


W piłtek 25 października 2013 r. o godzinie 18.00, odbyło się kolejne spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. prezentacją "Indie - magia i bieda" przedstawić Adam Michalak.

12.10.2013

Ekonurkowy dzień 2013

odbyła się piłta edycja imprezy pod hasąem EKO-NURKOWY dzień.Podobnie jak w ubiegłych latach płetwonurkowie starali się oczyćcią z zalegających �mieci podwodn� część Gdyńskich pla�, basenu jachtowego oraz Bulwaru Nadmorskiego. Impreza promuje ekologią a przy tym jest doskona�� okazj� do rodzinnego spędzania czasu oraz do popularyzacji sportu, jakim jest nurkowanie.
Co roku EKO NURKOWY dzień przyciąga wielu uczestników, którzy w ramach wolontariatu bior� udział w podwodnym sprzętaniu. Dzięki imprezom towarzyszłcym tłumnie zjawiają się Mieszkańcy Gdyni aby obserwował, co tym razem uda się wy�owią z dna Bałtyku.
Impreza ma charakter wolontariatu. dziśku sponsorom, firmom i instytucjom towarzyszłcym udaje się ją utrzyma� na wysokim poziomie.
więcej informacji na Ekonurkowym Facebook'u.

10.10.2013
Spotkanie Klubu podróżników

W dniu 10.10.2013 odbyło się kolejne Spotkanie Klubu podróżników. prezentacją "Bretania tajemnicza - w krainie Celtów i templariuszy" przedstawića Ewa Kubasiewicz-Houee, zdjęcia do prezentacji wykona� Micha� Kielas.

06.10.2013

V Festiwal Temperatury

już po raz piłty na Targu W�glowym w Gdańsku, w dniu 06.10.2013 odbywał się Festiwal Temperatury imienia Daniela Gabriela Fahrenheita.Pracownicy Sekcji Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB na swoim stoisku opowiadali o biologii morza odwo�ując się do zainteresował przyrodniczych patrona imprezy.

02.10.2013
Testy eGuide


Przez cały wrzesień nasi goście pomagali nam rozwija� elektroniczny system oprowadzania po ekspozycjach Akwarium Gdyńskiego.
Wszystkim testerom serdecznie dziękujemy!

28-29.09.2013
Warsztaty literackie z księ�k�

Podczas Gdyńskich Dni Rodzinnych w dniach 28 i 29 września w Sali Edukacyjnej gdyżskiego Akwarium odbyćy się warsztaty z księ�ką "M�drość z Natury" prowadzone przez autora cyklu bajek edukacyjnych Michała Zawadk�. Na warsztaty zostały zaproszone dzieci w wieku 4 - 10 lat. każdy uczestnik warsztatów otrzymać bezpłatny bilet wstępu do Akwarium.
Realizowane warsztaty są częciąprowadzonego przez wydawnictwo cyklu edukacyjnych, interaktywnych spotkać literackich dla dzieci.
28 września - sobota / godz. 11.00
�Nauka w codzienności - ciekawostki świata natury - pompowanie wyobraćniż
zajęcia rozwijające wyobraćniż, kreację i tw�rcze obserwowanie tego, co nas otacza. Spotkanie ukazuje dzieciom niesamowite rozwiązania techniczne i naukowe przedmiotów codziennego użytku, mające swoje korzenie w naturze. Pospolicie znany suwak, koparka, rzep czy przyssawki to tylko niektóre z podpatrzonych umiej�tności natury, budowy anatomicznej zwierząt i roślin, które zainspirowały niejednego naukowca i wynalazc�.
29 września - niedziela / godz. 11.00
�Spo�eczny Savoir Vivre czyli jak nie nadepn�� światu na odcisk�
Spotkanie ukazujące i wprowadzające dzieci w świat relacji międzyludzkich, postaw wobec otoczenia, jak i umiej�tności oceny oraz dostrzegania. Podczas interaktywnych rozmów i doświadczeń prowadzonych w oparciu o publikację �M�drość z Natury�, dzieci obcują z ważnymi pojęciami takimi jak: rodzina, dom, ojczyzna, szacunek, umiej�tność dostrzegania, roztropność, umiar, tolerancja czy przyja��.
www.madroscznatury.pl
www.gdynskiednirodzinne.pl

27.09.2013
XXIV Zlot Turystyczny im. prof. Kazimierza Demela

W piłtek 27.09 odbyć się XXIV Zlot Turystyczny im. prof. Kazimierza Demela.

25.09.2013
Zakończenie Projektu Kompleksowej Termomodernizacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
Wdro�enie elektronicznego systemu oprowadzania gości eGuide

W dniu 25.09 z okazji zakończenia Projektu Kompleksowej Termomodernizacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB odwiedzili nas licznie goście z różnych instytucji. gościem honorowym być wicemarsza�ek województwa pomorskiego, Wiesąaw Byczkowski. Zarzłd Fundacji Akwarium Gdyńskiego przywita� gości i omówią efekty projektów, po czym wszyscy ruszyli przetestował system elektronicznego oprowadzania gości wdrażany w ramach projektu BalticMuseums 2.0 Plus. Nasi goście mieli również okazj� obejrzeć niezagospodarowane pomieszczenia w przyszłości przeznaczone na przestrzenie ekspozycyjne.
Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy.

Projekt Kompleksowej Termomodernizacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


Projekt BalticMuseums 2.0 Plus jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007-2013.


14-15.09.2013

Dni Otwarte Projektów Unijnych

W dniach 14-15 września Z okazji Dni Otwartych Projektów Unijnych pracownicy Akwarium Gdyńskiego zorganizowali stanowiska prezentujące realizowane projekty dofinansowane przez Uniż Europejsk�. Bilet wstępu na ekspozycją kosztował w tych dniach jedynie 10 zł.

05.09.2013
Spotkanie Klubu podróżników

odbyło się kolejne spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.
prezentacją "Ekspresowo przez Inflanty część IV - Estonia " przedstawić Włodzimierz Wojciech Wo�niak.

02.09.2013
Kino Wakacyjne

W miesięcach lipcu i sierpniu w cenie biletu wstępu nasi goście mogli korzystał z Kina Wakacyjnego Akwarium, gdzie Można było dowiedzień się więcej o lokalnej przyrodzie.

02.09.2013
Wakacyjne spotkania z nauk�

W miesięcach lipcu i sierpniu wszyscy rodzice z dziećmi odwiedzający Akwarium Gdyńskie mieli okazj� uczestniczy� w zajęciach edukacyjnych, które w ciągu roku dostępne są jedynie dla grup zorganizowanych.

12.07.2013
EduPiknik

Akwarium Gdyńskie w ramach EduPikniku przedstawićo "Bałtycką Odysej� małego Węgorza". Główną atrakcją była przestrzenna gra planszowa przedstawiająca świat Bałtyku pod tafl� wody.

23.06.2013
dzień Ojca

W niedziel� - 23 czerwca - ojcowie, którzy przyszli do nas z dziećmi mieli wstęp bezpłatny :)

01.06.2013
dzień Dziecka

01.06 z okazji Dnia Dziecka dzieci odwiedzające Akwarium Gdyńskie miały okazj� pomalował swoje buzie w rozmaite morskie zwierzęta. Zapraszamy również za rok!

8.06.2013
Festyn rodzinny „Mama Tata i Ja”

W dniu 8 czerwca 2013 odbyć się festyn rodzinny �Mama Tata i Ja� organizowany przez Dzielnicowy ośrodek Pomocy Spo�ecznej Nr 4 w Gdyni, na terenie Parku Rady Europy.
Głównym celem imprezy było zwiększenie wiedzy na temat pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu wśród członków rodzin, wzmacnianie wi�zi rodzinnych – upowszechnianie idei sp�jności rodziny jak również integracja środowiska lokalnego.
Swoje stoisko na festynie również Akwarium Gdyńskie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

26.05.2013
XI Bałtycki Festiwal Nauki

Jak co roku, w ostatnią niedziel� maja (26 maja), przed Akwarium Gdyńskim odbyć się Piknik Naukowy. Byliśmy tam i my z gr� „Bałtycka odyseja małego węgorza”. Uczestnik wciela� się w węgorza przebywając szećcioetapową trasą.
Węgorz europejski podczas swojej wyprawy rozwi�zywał spory między k��c�cymi się skorupiakami, radzią się starego dorsza, a także przez chwil� jego podróży towarzyszy�a mu �awica �ledzi. To i wiele innych niespodzianek przedstawionych zostało na przestrzennej planszy o wymiarach około 1,5 m na 1 m przedstawiającej świat Bałtyku pod tafl� wody.

01.06.2013
Oferta zwiedzania z przewodnikiem zakończona

W maju nasi goście mieli okazj� skorzystać z limitowanej usąugi przewodników oprowadzających po ekspozycji Akwarium. W zbli�ającym się sezonie zapraszamy do samodzielnego zwiedzania ekspozycji.

26.05.2013
dzień Matki

26 maja wszystkie mamy, które odwiedziśy Akwarium Gdyńskie ze swoimi rodzinami wchodziśy na ekspozycją bezpłatnie.

22.05.2013
Biorónorodność - poznaj by zachować!W dniu 22 maja odbyła się akcja plenerowa pdt. "Biorónorodność - poznaj by zachować!" organizowana przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, Pomorski Zesp� Parków Krajobrazowych oraz Partnerów.
Pomorskie jeziora z recyklingu� przy soczystej trawie
Stw�rzmy to razem!
Program:
 • Pomorskie jeziora z recyklingu� - wspólne kreowanie pomorskich jezior i ówodnych ga�ganków� z naturalnych materiałów i surowców wt�rnych;
 • Jezioro osobliwości - Akwarium Gdyńskie MIR-PIB;
 • Polodowcowe skarby - Park Narodowy �Bory Tucholskie�;
 • Jeziora przymorskie - niezwykle dynamiczny ekosystem - sąowi�ski Park Narodowy;
 • Pora poznać strefy jeziora - Park Krajobrazowy �Dolina sąupić;
 • Rak szlachetny - unikat pomorskich jezior - Zaborski Park Krajobrazowy;
 • Wszechobecne życie tkwi w jeziorach skrycie - Wdzydzki Park Krajobrazowy i Zielona Szkoła w Schodnie;
 • Geneza jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego - Kaszubski Park Krajobrazowy i ośrodek Edukacji Ekologicznej;
 • Kormoran czarny to ptak z Mierzej� Wi�lan� związany, który przez ryby jest małolubiany - Park Krajobrazowy �Mierzeja Wi�lana�;
 • Typy jezior w Tr�jmiejskim Parku Krajobrazowym - Tr�jmiejski Park Krajobrazowy;
 • Zatoka Pucka - morze czy jezioro? - Nadmorski Park Krajobrazowy i Błękitna Szkoła we W�adysąawowie;
 • Zbadaj bogactwo pomorskich jezior z Panem Kulką - Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni;
 • Taaaaaka piękna ryba! - słodkowodne dzieńo sztuki - autorskie warsztaty Marii Lepczak-Wysockiej;
 • Ptasi Raj - Wyspa Sobieszewska - Nadle�nictwo Gdańsk;
 • Ptaki jezior na obszarze NATURA 2000 "ującie Wisły" - Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN;
 • Poczuj się jak ryba w wodzie - Studenckie Ko�o Naukowe Oceanografów UG;
 • Ekologia oraz ochrona ekosystemów wodnych i torfowisk - Studenckie Ko�o Naukowe Ekologów roślin "Littorella" UG;
 • Magia jezior - Naukowe Ko�o Chemików Studentów PG;
 • Uroki jezior w recyklingu kreatywnym - Pracownia pod Błękitnym Drzewem;
 • Kto buczy w trzcinie i nurkuje w gr��elach, czyli ptaki pomorskich jezior - Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING;
 • Tajemnice wody - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni;
 • Pies w wielkim miećcie - Wydział środowiska Urzędu Miasta Gdyni;
 • Zielona Szkoła Krajobrazu - woda w każdym ogrodzie - Zesp� szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usąugowych w Gdańsku;
 • Jezioro bez tajemnic - Zesp� szkół In�ynierii środowiska Centrum Kszta�cenia Ustawicznego w Gdańsku;
 • Aktywny wypoczynek, a bezpieczećstwo nad wodę - gdyżski ośrodek Sportu i Rekreacji i gdyżskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • Bezpiecznie nad wodę - Centrum Wychowania Morskiego ZHP;
 • �aby, traszki i ropuchy - nasi przyjaciele;
 • Tajemnicze sinice;
 • Ba�nie z jeziorami w tle;
 • W powiększeniu lepiej wida�;
 • Kto ma ochotką na ochotk�? - czyli co wieczorem lata nad jeziorem;
 • Nie st�j, zwiedzaj! Pomorskie jeziora w kalejdoskopie - wielkoformatowa planszowa gra uliczna;
 • Konkursy wiedzy o rónorodności biologicznej i jeziorach Pomorza;
 • Wiele innych niespodzianek!

19.05.2013
dzień (nie tylko) REKINA

Czym żywią się rekiny? Jak wygląda pora karmienia w Akwarium Gdyńskim?
O tym mogli się dowiedzień nasi goście 19 maja w Akwarium Gdyńskim.
To nie była zwyczajna niedziela - tego dnia Można było uczestniczy� w:
 • Pokazowym karmieniu naszych zwierząt
 • Laboratorium rekina
 • Wycieczkach do pomieszczenia hodowlanego rekinów

16.05.2013
Narodziny rekinów w Akwarium Gdyńskim

Mają największy m�zg Spośród ryb, 6 zmysłów i zęby rosn�ce przez całe życie. Wcale nie są krwiożerczymi bestiami - bardziej prawdopodobna jest �mier� od uderzenia w głową spadającym kokosem niż wskutek po�arcia przez rekiny. I to w�a�nie młode rekiny przyszły na świat w Akwarium Gdyńskim Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego. Rekiny wyjątkowe - marmurkowe.
Para rekinów marmurkowych pojawiła się w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB w 2009 roku. Mniej więcej po 2 latach doszło do zło�enia pierwszych jaj, które niestety nie byćy zapłodnione. Od tego czasu osoby odwiedzające Akwarium mogąy podziwiać składane przez rekiny jaja.
Pierwszy osobnik, którego udało się odchował w Akwarium, przyszedą na świat rok temu i może �miało zamieszkał ze swoimi rodzicami na ekspozycji Akwarium. Wcześniej kontakt z większymi rybami grozią mu zjedzeniem. Co więcej - miesięc temu wyklu�o się kolejne młode oraz pojawiły się następne jaja! Wpuszczenie młodego rekina marmurkowego na ekspozycją Akwarium odbyło się w czwartek, 16 maja o godzinie 10:00.
Rekiny marmurkowe w naturze Można spotkać tylko w płytkich wodach u brzegów Australii, gdzie czas spędzając le��c na kamienistym dnie. To jedne z najmniejszych rekinów na ówiecie, co nie przeszkadza im w byciu drapieżnikami - żywią się mniejszymi rybami oraz mięczakami.

10.05.2013
Spotkanie Klubu podróżników

Na kolejnym spotkaniu Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, które odbyło się w czwartek 09 maja 2013 r. o godzinie 18.00, prezentacją "Ekspresowo przez Inflanty (Kowno - Ryga)" przedstawić Włodzimierz Wojciech Wo�niak.

24.04.2013
poniedziałki Malucha zakończone


W poniedziałki marca i kwietnia prowadziliśmy cotygodniowe spotkania dla przedszkolaków w Sali Przedszkolnej, gdzie najmłodsi mogli wraz ze swoimi rodzicami posąucha� opowie�ci naszych edukatorów o zwierzętach wodnych. dziękujemy wszystkim dzieciom, które nas odwiedziśy!


21.04.2013
dzień Ziemi w Akwarium Gdyńskim

Dnia 21 kwietnia w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB miały miejsce obchody Dnia Ziemi. Zgromadzeni goście brali udział w warsztatach plastycznych i akwaterrarystycznych, na których przybliłono sylwetki zwierząt chronionych przez konwencj� CITES. Najmłodsi uczestnicy Dzięki bajce, udali się w podróż dookoła świata. Dla fascynatów kina przygotowano specjalne seanse filmowe. W tej edycji obchodów Dnia Ziemi na dużym ekranie zagością niezwykły świat Ameryki Południowej i Karaibów.

23.04.2013
Arystokraci w Akwarium czyli nowe zwierzęta w Akwarium Gdyńskim

Jedne mają niebieską krew, niektóre wyglądem przypominają brzytw�, inne swój kolor zawdzięczają bytującym na nich glonom. Nowi Mieszkańcy Akwarium Gdyńskiego pokazują jak zaskakujący jest podwodny świat.

Skrzypłocz (Limulus polyphemus)

żywy przykład tego jak wyglądały zwierzęta 350 milionów lat temu to skrzypłocz (Limulus polyphemus). Bardzo podobne do niego formy znajduje się w osadach pochodzących z Syluru. ponieważ w jego krwi zamiast hemoglobiny znajduje się hemocyjanina, krew skrzypłocza jest niebieska. Poza kolorem również właściwości skrzypłoczowej krwi są nietuzinkowe - działa bakteriobójczo. Testy z niej służą na przykład do sprawdzania jałowości sond kosmicznych. Mówi się, że angielska nazwa skrzypłoczy �atlantic horseshoe crab� odnosi się do wyglądu ciała tego zwierzęcia.

Brzytewniki (Aeoliscus strigatus)

Mieszkające w wodach rafy koralowej brzytewniki (Aeoliscus strigatus) swoją nazwę zawdzięczają ułożonym wzdłuż linii brzucha płytkom kostnym. Poruszają się pływając pionowo, głową w dół. Gdy wyczują zagrożenie ustawiają się ostrą krawędzią brzucha w kierunku napastnika.

Spider crab (Stenorhynchus seticornis)

Spider crab (Stenorhynchus seticornis), jak na kraby przystało, mają 5 par odn�y (nie 6, jak pająki), ale ich wygląd od razu przywodzi na myśl lądowe stawonogi. W sezonie migracyjnym potrafią przej�� nawet ponad 150 km, a przechadzają się po dnie Oceanu Atlantyckiego i Morza �r�dziemnego.

Przydacznia (Tridacna gigas)

Zupełnie osiadóły tryb życia prowadzi przydacznia, której ubarwienie zale�y od tego, jakiego koloru jednokom�rkowe glony ją zamieszkują. Kiedy do muszli małża dostanie się ziarenko piasku, koncentruje się woką niego masa per�owa tworzłc per��. Niestety per�y tworzone przez zwierzęta z tej rodziny nie mają wartości handlowej.

18.04.2013
Spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
W czwartek 18 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. prezentacją "Majorka dawniej i dziś" przedstawića Maria Litwiniak.

14.04.2013
Warsztaty robotyki w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB

W dniu 14 kwietnia 2013 odbyćy się warsztaty z robotyki. Stanowisko przygotowane zostało przez eduROBOT.PL. Podczas warsztatów zesp� konstruuje robota - kraba wykorzystując edukacyjne zestawy LEGO WEDO i "ożywia" go przy pomocy komputera.


22.03.2013
Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
Spotkanie odbyło się ponownie w piłtek 22 marca 2013 r. o godzinie 18.00. prezentacją "Ukraina" przedstawića Alicja Wrzosek.


21.03.2013
Wagary od codzienności!

Cho� aura za oknem nie dawała ówiadectwa tego, że rozpoczła się wiosna, 21 marca zorganizowaliśmy w Akwarium Gdyńskim Wagary od codzienności. Wieczorne zwiedzanie ekspozycji i zapleczy hodowlanych oraz zajęcia w salach laboratoryjnych okazały się doskona�� odskoczniż od codzienności zarówno dla młodych, jak i dla tych, dla których wagarowanie to już tylko wspomnienie.
Wszystkim osobom, które spędziśy wspólnie z nami czas dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach organizowanych w Akwarium!


14.03.2013
Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
W czwartek 14 marca 2013 roku o godzinie 18:00 odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Tym razem pan Adam Michalak poprowadzią prezentacją "Księga dółungli - podróż po Indiach".


06.03.2013
ówi�to Kobiet w Akwarium Gdyńskim!

Drogie Panie, z okazji Waszego święta, 8 marca bilet do Akwarium
będzie dla Was ta�szy o 50%!

01.03.2013
Podsumowanie konkursu artystycznego NAJLEPSZY MURAL
W dniach 10-28.02.2013 na stronie Akwarium Gdyńskiego miało miejsce głosowanie online. Do konkursu stan�o 11 prac tematycznych, stworzonych w ramach projektu "PӣNOC-PO�UDNIE - FAUNA OBSZARów POLARNYCH". Murale autorstwa młodzieży z ZSP w Gdyni stanowićy dekorację ferii zimowych organizowanych przez Akwarium Gdyńskie.
W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash
Wszystkim Internautom dziękujemy za udział w g�osowaniu i niesąabn�ce zainteresowanie konkursem.
 
Miło jest nam poinformował, że nagrodą publiczności otrzymała praca pt. "Co kończy rosomaka i maskonura?" autorstwa Magdaleny Baranowskiej i Agnieszki Jaryczewskiej. Z kolei nagrodą specjalną otrzymała praca pt. "Transfuzja u ryby bia�okrwistej" autorstwa Patrycji Buzanowskiej i Pauliny Wiczanowskiej.
 
Wyniki g�osowania:
 1. Co kończy rosomaka i maskonura? / 859 g�osąw
  Magdalena Baranowska i Agnieszka Jaryczewska
 2. Niedówiedą polarny - krąl kier / 833 g�osy
  Oliwia Gulida i Milena Sikorska
 3. Transfuzja u ryby bio�okrwistej / 495 g�osąw
  Patrycja Buzanowska i Paulina Wiczanowska
 4. Sowa �nie�na - sąawny listonosz / 465 g�osąw
  Oliwia górzyńska i Agnieszka �urek
 5. Lampart morski - zwinny olbrzym / 181 g�osąw
  Joanna Malinowska i Dominika Praga
 6. Okno na roziskrzone niebo - w roli głównej zorza polarna / 170 g�osąw
  Jolanta Szmelter i Eryk Szczepa�ski
 7. Renifer kocha chrobotka / 90 g�osąw
  Alicja Krokowska i Paulina Sychowska
 8. Zakrącony narwal / 75 g�osąw
  Zuzanna Siemińska i Kacper Szalecki
 9. Pingwin i ja / 64 g�osy
  Daria Miszke i Edyta Szalewska
 10. Rybitwa popielata - w pogoni za latem / 60 g�osąw
  Dominika Fidali i Kamila R�ańska
 11. Kryl antarktyczny - ówiec�cy skorupiak / 16 g�osąw
  Gracjana Potrykus i Karolina Senejko

28.02.2013
Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
W czwartek 28 lutego 2013 roku w ramach cyklu spotkać Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB została przedstawiona prezentacja "Opowie�ci z końca ziemi, czyli w krainie reniferów, bogów i ludzi" autorstwa Magdaleny Skopek.
" - Serdecznie zapraszam. W przek�adzie nazwa pówyspu Jama� oznacza "koniec Ziemi". Na stałe mieszkają tam jedynie rdzenni Mieszkańcy - Nie�cy. Pówysep jest sąabo zaludniony, klimat surowy, a życie ludzkie bezpośrednio związane jest z reniferem, który jest nie tylko przyjacielem, ale też �r�dółem jedzenia i ubrać, środkiem transportu, a z jego sk�r buduje się czumy, czyli tundrowe domy. �eby dotknąć tego zadziwj�cego świata pokona�am wiele granic. Opowiem jak uczy�am się nienieckiej codzienności mieszkając w czumie wspania�ej rodziny Akatteto, jak powozi się zaprzłgiem reniferów, jak odwiedza się gości, jak ta�czy dym w czumie, skąd według Nie�ców bierze się zorza polarna i jak smakuje mięso rena."
 
     

 


10-24.02.2013
FERIE ZIMOWE "PӣNOC-PO�UDNIE w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB
Program tegorocznych ferii zimowych: "PӣNOC-PO�UDNIE" zbudowany został na bazie informacji oscylujących woką dwóch kra�ców naszego globu. Ciekawostki ze świata nauki i sztuki dotyczłce rejonów polarnych przekazano w formie ba�ni, prezentacji multimedialnych, zabaw, projekcji filmowych, spektakli teatralnych, warsztatów plastycznych i mikroskopowych.
W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash
Po raz kolejny przekonujemy się, iż natura potrafi być niewyczerpanym �r�dółem inspiracji. Artystyczną wizj� fauny obszarów polarnych przedstawića młodzież z ZSP w Gdyni bior�ca udział w konkursie na NAJLEPSZY MURAL.
W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash
Ferie zimowe "PӣNOC-PO�UDNIE" obfitowały w liczne atrakcje, konkursy i wydarzenia specjalne, m. in. bal przebiera�ców, spektakle teatralne i seanse filmowe rodem z bieguna. Zwyciązcom konkursąw - gratulujemy!
W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash
Laureaci konkursu plastycznego PRZYJACIEL POLARNIKA:
 1. Michalina Majchrzak, lat 9 - Niedówiedą polarny
 2. Oliwia Helbik, lat 7 - Lis polarny
 3. Katarzyna Furgalińska, lat 4 - Narwal

07.02.2013
Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
odbyło się kolejne spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. W czwartek 07 lutego 2013 roku prezentacją "Ekspresowo przez Litw� - część II" przedstawić Włodzimierz Wojciech Wo�niak.
 
     

 24.01.2013
Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
Za nami kolejne spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Jego tematem była prezentacja "Liban - europejski szyk w arabskiej oprawie", kt�r� przedstawić Radosąaw Ko�uszek.

 

     

 10.01.2013
Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
W czwartek 10 stycznia 2013 roku odbyło się spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. prezentacją "Gruzi�ski Kaukaz " przedstawića Joanna B�eńska.

 

     
Popas w dolinie rzeki Kvakhidistskali - Lech Pi�tek
 
nasze wódrowanie
 
Lodowiec pod Ushb�, kamienna lawinka
 
wszechobecne wie�e - Girevi