2012

 

27.12.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
W czwartek 27 grudnia 2012 roku miało miejsce spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. prezentacją "Wielka Brytania" przedstawića Aleksandra Szafranek.

 13.12.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
Na spotkaniu Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, które odbyło się w czwartek 13 grudnia 2012 roku o godzinie 18:00 prezentacją "Ekspresowo przez Litw�: Druskieniki, Troki, Wilno" przedstawić Wojciech Wo�niak.

 


06.12.2012
M�twa zwyczajna, m�twa pospolita (Sepia officinalis) - Nowe okazy

Sepia to technika barwienia fotografii, barwnik stosowany od XVIII wieku do wyrobu farb, ale też �acińska nazwa m�tw - nowych mieszkańców Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Dlaczego m�twy są wyjątkowymi zwierzętami?
 
To dziesięciornice (posiadają dziesię� ramion), które w przypadku zagrożenia wytwarzają barwnik, zwany również sepił. Ta ciemna substancja stanowi dla m�twy osąoną przed napastnikiem, która dodatkowo może paraliłował jego narzłdy w�chu. Co więcej, m�twy potrafią również zmieniać barw�, niczym kameleon wtapiając się w otoczenie.

 

   

 

M�twy przybyły do Akwarium Gdyńskiego w postaci jaj złowionych u wybrzeży Portugalii. Proces ich hodowli jest nie�atwy i wymaga wiele umiej�tności. Aby zapewniż tym p�ochliwym i inteligentnym zwierzątom niezb�dny spokój, a zwiedzającym możliwość ogl�dania ich w pełnej okaza�ości, pierwsze dwa miesięce pobytu m�tw w zbiorniku ekspozycyjnym byćy przez nas trzymane w tajemnicy. dziś, już piłtnastocentymetrowe i pewne siebie m�twy, mogą �miało został przedstawione szerszej publiczności. Zwierzaki podziwiać Można w Sali Rafy Koralowej od 6 grudnia 2012 roku.
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Download flash player


06.12.2012
Wystawa "Po drugiej stronie lustra" - Podwodny świat w obiektywie Piotra St�sa
Autor zdjęć o fotografii podwodnej: "Zanurzenie się pod powierzchniż wody to wycieczka do fantastycznej krainy, pod każdym wzgl�dem odmiennej od świata, w którym �yjemy. Wszystko jest tutaj inne: dźwięki, odczuwanie ciąaru własnego ciała, sposób w jaki się poruszamy. Inaczej też zachowuje się świat�o poddane wpływowi wody, blisko powierzchni rozedrgane i ostre, stopniowo, wraz z głębokością staje się monochromatyczne i rozproszone, gaszłc kolory i rozmywając kontury krajobrazu. Niczym Alicja przechodzłca przez lustro, na każdym nurkowaniu czują się jak gość, odwiedzający przez kilkadziesięt minut świat - na po�y dobrze mi znany - a równocześnie za każdym razem nowy i zaskakujący. próby zarejestrowania na zdjęciach jego skrawków nie mają końca - im lepiej go znam i im sprawniej się w nim poruszam, tym więcej pozostaje do uchwycenia i pokazania."
 
Zdjęcia prezentowane na wystawie pochodzł z wód otaczających Europę, Afryk�, Azj� i Ameryką Południową. Zostały wykonane w trakcie wypraw nurkowych prowadzonych przez autora, a zorganizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej "NAUTICA" z Krakowa. wystawę oglądać będzie Można w Galerii Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB od soboty 8 grudnia.
Serdecznie zapraszamy.


06.12.2012

Rodzinne Mikołajki w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB
Pierwsze atrakcje zorganizowane z okazji Rodzinnych Mikołajek czekały na gości Akwarium Gdyńskiego już 6 grudnia od samego rana. Tego dnia nasza pluszowa ośmiornica przemierzając korytarze, sale ekspozycyjne oraz laboratoria częstowała wszystkie napotkane osoby sąodkoęciami.
W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash
Kolejna odsąona obchodów tego rodzinnego święta miała miejsce w sobot�. Wtedy to w Galerii Akwarium przygotowywaliśmy ozdoby święteczne, rozwi�zywaliśmy �amig�ówki, podgl�daliśmy za pomocą mikroskopów zwierzaki bałtyckie oraz. wyczekiwaliśmy świętego Mikołaja!
Kto być grzeczny i w sobot� odwiedzić Akwarium, ten wie, że Mikołaj prezentów miał cały w�r i rozdawał je z uśmiechem na swej brodatej buzi.
również 8 grudnia, wieczorem, odbyć się wernisa� wystawy fotografii podwodnej Piotra St�sa, kt�r� podziwiać Można w naszej Galerii. Autor zdjęć o fotografii podwodnej: "Niczym Alicja przechodzłca przez lustro, na każdym nurkowaniu czują się jak gość, odwiedzający przez kilkadziesięt minut świat - na po�y dobrze mi znany - a równocześnie za każdym razem nowy i zaskakujący. próby zarejestrowania na zdjęciach jego skrawków nie mają końca - im lepiej go znam i im sprawniej się w nim poruszam, tym więcej pozostaje do uchwycenia i pokazania."

 29.11.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
Za nami kolejne spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. prezentacją "Dania, Szwecja" przedstawića Izabela Mielczarczyk.

 24-25.11.2012
Rodzinne Dni Otwarte Sekcji Edukacji Morskiej Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB

Rodzinne Dni Otwarte Sekcji Edukacji Morskiej Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB

W dniach 24-25 listopada 2012 r. w Akwarium Gdyńskim miały miejsce Rodzinne Dni Otwarte Sekcji Edukacji. Nasi goście podróżowali od strefy obrazu poprzez stref� ciekawości, koloru, badań, aż do emanacji radości.
 
Wyobraćniż dzieci w sobot� poruszy�a wszłdobylska ośmiornica, natomiast gwo�dziem niedzielnego spotkania stała się ba�� Hansa Christiana Andersena pt. "Calineczka".
 
Mamy nadzieję, iż nauka p�yn�ca z programu realizowanego w skrzydle edukacyjnym była dla Wszystkich odwiedzających cennym darem.

 

W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash


15.11.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
W czwartek 15 listopada 2012 roku odbyło się spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. prezentacją "Woką Alp" przedstawić Adam Michalak.
 
     

     
 


15-21.10.2012
Europejski Tydzień Rekina 2012 w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB
W dniach 15-21 października w Akwarium Gdyńskim MIR - PIB odbyć się coroczny Tydzień Rekina. Wydarzenie miało przybliża� problem ochrony rekinów. Stereotypowy obraz rekinów jako krwiożerczych bestii budowany od wielu lat powoduje, że zapomina się o ich kluczowej roli w utrzymaniu równowagi ekosystemów morskich. Prawdopodobie�stwo ugryzienia człowieka przez to zwierzę jest naprawdą niewielkie. Tymczasem problem finningu i rola Polski w decyzjach dotyczłcych regulacji prawnych związanych z połowem rekinów na terytorium Unii Europejskiej są wciąż odleg�e Mieszkańcom naszego kraju. każda osoba, która odwiedziśa Akwarium Gdyńskie w trakcie ostatniego tygodnia, mogąa wyrazią swoje symboliczne poparcie dla ochrony tych cennych zwierząt, pozostawiają odcisk kciuka na rysunku rekina.
W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash
W tym roku parter edukacyjny Akwarium Gdyńskiego być dostępny dla zwiedzających bezpłatnie. Wiele osób przybyło odwiedzić rekiny w pomieszczeniach hodowlanych, gdzie Można było bliżej poznać żarłacze rafowe czarnopłetwe i rekina brodatego. wiedzę o przyrodzie i biologii rekinów Można było zg��bią podczas projekcji filmów w Sali Kinowej oraz w trakcie zajęć laboratoryjnych. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, że rekiny mają "zapasowe zęby" i rozwi�zali zagadką łusek rekina za pomocą mikroskopów. każdy mógłprzyjrzeć się złbom rewolwerowym żarłacza bia�ego i żarłacza tygrysiego. W kąciku plastycznym najmłodsi dzielnie kolorowali nieznane jeszcze nauce, wielobarwne rekiny. I dzieci, i dorośli ch�tnie zdobili swoje twarze rysunkiem rekina, choć na bu�kach (pr�cz uśmiechów) gościąy także inne zwierzęta. Przez cały weekend Można było spotkać w Akwarium latającego rekina, a nawet samodzielnie sterował zabawk�, uczłc się w jaki sposób porusza się ten drapieżnik.
W niedziel� o godz. 12.00, odbyło się spotkanie z Maciejem Podgórskim, opiekunem rekinów mieszkających w Akwarium Gdyńskim. Liczni goście mieli okazj� uczestniczy� w ciekawej dyskusji i poznać odpowiedzi na wiele pyta� dotyczłcych życia tych intrygujących drapieżników. każdego roku w październiku do Akwarium Gdyńskiego przybywa wiele osób ciekawych życia rekinów. Stopniowo przerysowany obraz krwiożerczej bestii jest wypierany z umysąów najmłodszych, a pojawia się potrzeba ochrony ginących gatunków oraz poczucie odpowiedzialności za życie na Ziemi. Jednak czasem warto przypomina� sobie, jak ważna jest świadomość zagroże� związanych z działalnością człowieka, zwłaszcza u najmłodszych. To od ich wiedzy i decyzji zale�y przyszłość zrównowałonego rybo�ówstwa, a więc przetrwanie organizmów niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania ekosystemów morskich. Mamy nadzieję, że i w przyszłym roku pojawicie się u nas tak licznie. Do zobaczenia!

 11.10.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
W czwartek 11 października 2012 roku miało miejsce pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. prezentacją "Boliwia" przedstawić Szymon Kocha�ski.

 


15.09.2012

Piknik "Ochrona ginących gatunków i dółbr kultury" organizowany w ramach Dnia sąu�by Celnej
W sobot� 15 września 2012 r. przed Akwarium Gdyńskim MIR-PIB miały miejsce uroczystości związane z centralnymi obchodami Dnia sąu�by Celnej. Uroczystości nieprzypadkowo odbyćy się w Gdyni. W tym roku administracja celna na Pomorzu obchodzi swoje 90-lecie.
W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash
Na sobotnim pikniku w Parku Rady Europy wszyscy zgromadzeni mogli z bliska przekona� się na czym polega praca Gdyńskich celników. Edukatorzy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB zaprezentowali stoisko, Dzięki któremu Mieszkańcy naszego regionu mogli zobaczyć między innymi zwierzęta morskie chronione przez Konwencj� Waszyngto�sk�.

 28.06.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
Za nami kolejne spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. W czwartek 28 czerwca o godzinie 18:00 dwie prezentacje "Londyn - czerwiec 2012" i "Dzika Wisąa" przedstawić Adam Michalak.

 23.06.2012

dzień Ojca w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB
Z okazji Dnia Ojca Akwarium Gdyńskie MIR-PIB przygotowało dla swoich odwiedzających "tatową promocj�".
W ten sposób dziękujemy wszystkim panom za ich odpowiedzialne ojcostwo. Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na ciekawe przykłady "tacierzy�stwa" w ówiecie przyrody:
 
Konik morski (Hippocampus sp.), będący symbolem Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, to ryba, u której samiec pełni wyjątkowo ciekaw� rolę, gdyż to jemu przypada w udziale "chodzenie w cią�y". Samice składają ikrą do kieszeni inkubacyjnej samca, gdzie rozwija się ona aż do momentu wyl�gu.
 
Samce cierników (Gasterosteus aculeatus) do swojego ojcostwa podchodzł bardzo poważnie. Budują przy dnie gniazda, do których wabią samice. Jednak po zło�eniu ikry przeganiają je i same opiekują się niż oraz młodym narybkiem.
 
Jeszcze większł opieką roztaczają nad ikrą apogony (Pterapogon sp.), u których przyszły tata ikrą przechowuje we własnym pysku.21.06.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
W czwartek, 21 czerwca 2012 roku odbyło się spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. prezentacją "Misja Madagaskar" przedstawić Dominik W�och.
 


01-03.06.2012

międzynarodowy dzień Dziecka w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB
W tym roku w Polsce już po raz 60 obchodziliśmy międzynarodowy dzień Dziecka! Z tej okazji Akwarium Gdyńskie MIR-PIB przygotowało dla swoich małych odwiedzających specjalne atrakcje. Dzieci miały okazj� spotkać maskotk�, pluszową ośmiornic� oraz stał się jednym z mieszkańców podwodnego świata Dzięki malowaniu twarzy. Oczywięcie nie zabrak�o kącika plastycznego i sąodkich upominków.
W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash

 27.05.2012

X Bałtycki Festiwal Nauki 2012
Podczas Pikniku Naukowego w ramach X Bałtyckiego Festiwalu Nauki Akwarium Gdyńskie MIR-PIB było reprezentowane poprzez stanowiska "Obywatele bałtyckiej przestrzeni" oraz "Zwierzłce technologie". dziękujemy i już teraz zapraszamy na przyszłoroczny, XI Bałtycki Festiwal Nauki!
W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash

 24.05.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB

W czwartek 24 maja 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.

 

prezentacją pt: "Dookoła świata - w pogoni za marzeniami" przedstawili Dominika i Radosąaw Kwiatkowscy.

 22.05.2012

"Biorónorodność - poznaj, by zachować" przed Akwarium Gdyńskim MIR-PIB
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z akcji plenerowej "Biorónorodność - poznaj, by zachować" obchodzonej z okazji międzynarodowego Dnia Biorónorodności.
W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash

 10.05.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
W czwartek 10 maja miało miejsce spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, na którym prezentacją o podróży przez Malezj�, Bali i Jaw� przedstawića Beata Jakuszewska.

 

     
 


28-29.04.2012

Rodzinne warsztaty robotyki - Mały Konstruktor w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB

W miniony weekend w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB odbyćy się rodzinne warsztaty - Mały KONSTRUKTOR. Podczas warsztatów dziecko wraz z rodzicem (opiekunem) miało możliwość skonstruował robota wykorzystując edukacyjne zestawy LEGO WEDO.
 


21-22.04.2012

"NATURALNA SYMFONIA" w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB
Podczas ostatniego weekendu badaliśmy rytm, w jakim pulsuje planeta Ziemia. Na pracowni plastycznej powstały wirujące talerze, kolorowe zwierzaki cudaki i wiszłce mobile. Podczas tej akcji weekendowej mogliśmy pooglądać kino żywo zaangażowane w losy zwierząt.
W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash
Sobotni wypad do Akwarium umili�a gościom bajka muzyczna "zło ta�cem zwyciąaj" w wykonaniu Teatru Rozmaitości, a w niedziel� nieustraszeni młodzi odkrywcy ruszyli �ladami Konwencji Waszyngto�skiej w poszukiwaniu zagrożonych zwierząt i zatopionego skarbu.

 19.04.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
W czwartek 19 kwietnia 2012 roku miało miejsce spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Tematem spotkania była prezentacja "Sankt Petersburg - część II", kt�r� przedstawić Włodzimierz Wo�niak.
 
     

 05.04.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
odbyło się kolejne spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. 05.04.2012 roku prezentacją "Londyn - marzec 2012, powitanie wiosny" przedstawić Adam Michalak.

 

     

 

     
 


31.03 - 01.04.2012

"WSZYSTKO P�YNIE" W AKWARIUM Gdyńskim MIR-PIB
Ostatni dzień marca i poczłtek kwietnia 2012 roku, obfitował w Galerii Akwarium Gdyńskiego w kolory wiosny, wizerunki ptaków, ozdoby tworzone w rodzinnej atmosferze. Dla małych chemików przygotowano laboratorium chemiczne, gdzie Można było zbadań wodę przyniesioną z domu: czy nie za du�o w niej soli, czy nie jest za kważna? Na te i inne pytania odpowiadali pracownicy Akwarium przez sobot� i niedziel� od godziny 11:00 do 16:00. Wspaniała zabawa i nauka: przy mikroskopach podgl�daliśmy plankton - również pływające efyry naszej rodzimej che�bii modrej, poznawaliśmy sposoby pobierania organizmów plaktonowych do badań naukowych, a na spragnionych świętecznej atmosfery wódrowców, czekały pisanki do ozdabiania: tasiemkami, kredkami, piłrkami, aplikacjami z kurczaczkami i zajączkami.
Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas w tak miłym nastroju!
W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash
 

26.03.2012
Wielkie muzeum w małym telefonie

26 marca 2012 roku swój debiut miała mobilna wersja strony www.balticmuseums.net, owocu projektu BalticMuseums 2.0, będącego unikatowym przedsięwziściem na skal� światową.
Wybuchowa mieszanka oceanografów, edukatorów i naukowców z Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, Niemieckiego Muzeum Morza ze Stralsundu, Litewskiego Muzeum Morskie z K�ajpedy i Muzeum Wszechoceanu z Kaliningradu oraz informatyków i specjalistów ds. komunikacji marketingowej z Uniwersytetu Szczeciąskiego oraz Fachhochschule w Stralsundzie pokończy�a swe sięy w projekcie BalticMuseums 2.0, aby pokaza� piękno podwodnego świata.
Platforma internetowa www.balticmuseums.net, dostępna w dostępn (!) językach i tworzłca swoiste wielkie elektroniczne muzeum oceanograficzne jest �r�dółem informacji nie tylko o partnerskich ośrodkach, ich podopiecznych oraz planowanych wydarzeniach, ale dostarcza też niezbędnych informacji podróżnym, chc�cym spędzią czas nad Południowym Bałtykiem.
Od dzią dost�p do strony - zawsze i wszłdzie - będzie miała rosn�ca lawinowo grupa użytkowników smartphonów, gdyż mobilna wersja platformy w�a�nie stała się dla nich dostępna.
Co dokładnie Można znaleźć na tej platformie? Zapraszamy do odwiedzenia www.balticmuseums.net.


22.03.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
W czwartek 22 marca 2012 odbyło się kolejne spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, podczas którego Radosąaw Ko�uszek przedstawić prezentacją "Szeć� krajów goręcego południa Afryki".
-"Południowa Afryka zaskakuje, przera�a, ol�niewa i zniesmacza. Obok opływających złotem willi bogaczy rozciągają się hektary slumsowisk, gdzie wirus HIV i �piłczka dziesiętkują ludzi. Z jednej strony doówiadczy� możemy egzaltacjią nienawięci rasowej, z innej, zrozumienia, pomocy i dużej sympatii w stosunku do białych. To my Europejczycy stworzyliśmy Południe Afryki i naszym obowi�zkiem jest teraz przygl�da� się efektom wieloletniej, nie zawsze dobrej pracy - wyciaga� wnioski, pomaga� społeczeństwom i nie podejmował pochopnych opinii.
W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash
Przyroda południowej Afryki zachwyca, przywodząc na myśl perfekcyjnie zorganizowane ogrody zoologicznie lub telewizyjne programy przyrodnicze. Wodposady Wiktorii tworzł tropikalny mikroklimat na środku suchej sawanny. Delta Okawango, zwana Per�� Kalahari to enklawa ogrodzona ze wszystkich stron bezkresn� pustyniż. Lesotha�skie góry Maluti skrywają przedkolonialne malowidóła i �lady dinozaurów. ówi�to Trzciny w Suazi przywodzi na myśl prasąowia�skie ówi�to Kupały. Przedkolonialna kultura jest ciagle żywa i pozwala nam dosiegna� korzeni ludzkości. Komunikacja publiczna zorganizowana jest wrócz wzorcowo. Z kolei dostepność potraw ogranicza się do frytek, hamburgerów i chipsąw maczanych w majonezach. Przemierzmy Afryką razem! Najtaniej i najbardziej atracyjnie. Z namiotem i �piworem.� Suazi, Lesotho, RPA, Botswana, Zambia i Zimbabwe".

 08.03.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
08 marca 2012 roku odbyło się spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. prezentacją "Sankt Petersburg" przedstawić Włodzimierz Wo�niak.
 


23.02.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
Za nami kolejne spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. W czwartek 23 lutego 2012 roku prezentacją "Galilea - część II" przedstawić Włodzimierz Wo�niak.
 


30.01-14.02.2012

Relacja z "FERII ZIMOWYCH NA FALI" w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB
  • FERIE NA FALI 2012
    14.02.2012
  • FERIE NA FALI 2012 - Tydzień 2
    06.02 - 12.02.2012
  • FERIE NA FALI 2012 - Tydzień 1
    30.01 - 05.02.2012
14 lutego goście Akwarium mogli zobaczyć wystawę fotografii - "Różne oblicza miłości". Tego dnia odbyło się powszechne głosowanie na ulubioną salę ekspozycyjną.
 
Miło nam zakomunikować, iż w Państwa oczach największe uznanie zyskała sala poświęcona rafie koralowej i Amazonii. Ranking ulubionych sal ekspozycyjnych Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB kształtuje się następująco:

I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
IV miejsce:
V miejsce:
VI miejsce:
VII miejsce:

AMAZONIA - 30,64 % g�osąw, RAFA KORALOWA - 30,64 % g�osąw;
WODNE zwierzęta świata - 16,12 % g�osąw;
SALA MOKRA - 12,09 % g�osąw;
SALA BałtYCKA - 5,64 % g�osąw;
NA STYKU WODY I L�DU - 3,2 % g�osąw;
SALA DYDAKTYCZNA - 1,61 % g�osąw;
GALERIA - (-)

 

 
Mamy nadzieję, że wszyscy bawili się szampańsko. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!


06-14.02.2012
Podczas ostatniego tygodnia ferii zimowych w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB świat nauki przeplatał się ze światem sztuki. W każdym punkcie programu ramowego uczestnicy obdarowywani byli specjalnymi medalami. Oprowadzanie po zakamarkach ekspozycji cieszyło oko nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Jeśli pojawiały się osoby zainteresowane kinematografią z pewnością wzięły udział w prezentacji multimedialnej "zwierzęta na fali", po której każdy bystrzacha mógł wziąć udziału w konkursie wiedzy. Od poniedziałku do piątku w sali laboratoryjnej przez dwie godziny dziennie, pracująca w naszych szeregach ryba Garra rufa, wykonywała zabiegi kosmetyczne. Na warsztatach mikroskopowych ulubionym obiektem do obserwacji stał się obiad dla naszych ryb - słonaczek (Artemia salina). Z kolei ogromnym zainteresowaniem na pracowni plastycznej cieszyło się to, co obecnie jest na fali, czyli rękodzieło artystyczne. Do konkursu plastycznego pozostawiono misternie wykonane kafle, a najlepsze prace zdobią dzią sztalugi w akwariowej Galerii. Przedostatni punkt programu ferii zimowych stanowiąca podróż dwóch drużyn przez wszystkie sale Akwarium, na końcu której czekała "Skrzynia umarlaka". Najmłodsza widownia z żalem pożegnała ostatnią bajkę, a nauki aktorskie pod wodzą Pchły Szachrajki z pewnością zaskarbiły jej publikę na przyszłoroczne ferie zimowe.
W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash
 
11 lutego, czyli w ostatnią sobot� ferii w progach Akwarium Gdyńskiego gościliśmy niekonwencjonalny teatr "Pinezka". Spektakl "Stary Klaun i morze, czyli Błękitna Rapsodia" łączył ze sobą niebywałe formy sztuki klaunady, pantomimę, szczudlarstwo oraz żonglerkę, umożliwiając uczestnikom chłonięcie treści spektaklu wszystkimi zmysłami. Muzyka zsynchronizowana z akcją przedstawienia przenosiła widownięw świat bajki. Dzięki czemu uczestnicy na własne oczy ujrzeli niebywale silny żywioł jakim jest woda. Drewniane marionetki, prezentując swoje taneczne talenty, pomagały Klownowi rozbawia� widzów. Po krótkiej chwili od rozpoczęścia spektaklu, śmiech dorosłych mieszał się ze śmiechem dzieci. Duzi i mali odkrywali zagrożenia jakie czyhają na środowisko morskie. każdy uczestnik mógłwyszepta� złotej rybce trzy najskrytsze marzenia. Mamy nadzieję że się spełnią i Teatr Pinezka częściej będzie naszym akwariowym gościem.
12 lutego odbyć się Księycowy Bal Karnawałowy. Nasi goście przybyli w strojach duchów, księniczek, czarownic, Chinek. nie sposób wymieniż ich wszystkich. Naturalną tradycj� jest, iż na bale najliczniej przybywają księniczki. Jeżeli jednak ktoś zapomniał stroju, mógł wykonać własną maskę lub zgłosić się do Gosi Michalczyk malującej dzieciom buzie w fantazyjne wzory. Razem przeżyliśmy niesamowicie dynamiczne trzy godziny! Czasem w Akwarium Gdyńskim bywa wyjątkowo sąodko. w trakcie balu dzieci zdobyćy masą punktów - w postaci cukierków - za wykonane zadania. Po licznych zabawach, w których również i rodzice starali się odnaleźć, odbyło się głosowanie na najlepszy kostium. Wręczono dyplomy oraz nagrody za masą pozytywnej energii dzieci (zapewne stymulowanej cukierkami). również i strój naszej ośmiornicy zyskać fenomenalne uznanie! Na koniec balu wręczone zostały nagrody w trwającym przez całe ferie konkursie plastycznym - "7 dni z życia morza":

 

I miejsce: Zuzanna �miejkowska;
II miejsce: Magda Prusak;
III miejsce: Sara Witkiewicz;
Wyróżnienie: Martyna Kamińska.
30.01-05.02.2012
"Ferie na Fali" rozpoczły się z wielką pomp� w czym dużą rolę odegrały dzieci zł KLUBU M�ODEGO ODKRYWCY mórz MIR-PIB. Dnia 30 stycznia nieustraszeni, młodzi odkrywcy profesjonalnie zająli się karmieniem wygłodniałych zwierząt. Przez cały tydzień każdy, kto odwiedzić Akwarium mógłskorzystać ze specjalnie przygotowanego programu ferii zimowych. Od momentu otwarcia drzwi Akwarium otoczyliśmy naszych gości szczególną opiek�.
W przypadku nieprawidłowego wyówietlania galerii zdjęć pobierz Adobe Flash
 
wizytę w Akwarium warto rozpoczęść od zwiedzenia ekspozycji z pracownikiem, co jest niepowtarzalną szansą na dowiedzenie się wielu anegdot z życia mieszkających tutaj zwierząt. Po godzinnej wódrówce przez ekspozycją Można zasię�� przed srebrnym ekranem, gdzie zobaczyć Można kultową obsadą filmów animowanych, a przy okazji wziąć udział w quizie z nagrodami.
Oddech i chwil� zadumy nad naszł planet� zaczerpn� Ci, którzy odwiedzę salę laboratoryjną, w której opr�cz obserwacji mikroskopowej Można podda� się zabiegom piel�gnacyjnym wykonywanym przezł rybę Garra rufa. Kultur� Azji Można zg��bia� w punkcie programu znajdującym się pod poetycką nazwę "Serce w�a". Na pracowni plastycznej tworzono bogato zdobione ira�skie kafle, bi�uterią i malowanki, przedstawiające zwierzęta, które Można kupić na targu w Tokio.� Konkurs plastyczny "7 dni z życia morza" wciąż trwa!
W Galerii zaprezentowane zostały także zdjęcia z wypraw po Azji, na których znalazły się dania kuchni orientalnej. Zastrzyk adrenaliny poczuły dzieci, które brały udział w zabawie drużynowej "Skrzynia umarlaka", której motywem przewodnim stało się serce demonicznego kapitana Davy Jonesa.
Na zakończenie programu każdorazowo Pch�a Szachrajka opowiada najmłodszym bajkę. W sobotni, mro�ny dzień odwiedzić Akwarium specjalista od wypraw ekstremalnych - Rafa� krąl. Uczestnicy warsztatów z "Zarzłdzania ryzykiem" dowiedzieli się, jak radzią sobie w sytuacjach zagrożenia życia.
W pierwszym tygodniu ferii odkrywaliśmy też� g��boko skrywane we Wszechoceanie tajemnice. Robot "batyskaf" zabrać dzieci na dno oceanu. Z kolei niedzielną atrakcją być spektakl w wykonaniu Teatru Rozmaitości. Kolorowy pociąg zabrać nas w podróż. tym razem po lądach.09.02.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
W czwartek 09 lutego 2012 roku miało niejsce kolejne spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.

 

       

 

prezentacją "Galilea" przedstawić Włodzimierz Wo�niak.

 26.01.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
odbyło się kolejne spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Tematem tego spotkania była prezentacja "Gruzja" autorstwa Justyny Boruckiej.

 12.01.2012

Klub podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
Za nami pierwsze w nowym roku 2012 spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. prezentacją pt. "Laponia" przedstawić Rafa� krąl.