2007

 

(06.12.2007, 08.12.2007, 09.12.2007)
Mikołajki w Akwarium Gdyńskim
Akwarium Gdyńskie przygotowało liczne atrakcje dla zwiedzających. Podczas wspólnej zabawy rodzice będą mogli przekaza� Mikołajowi prezenty dla swoich pociech.
W czwartek (06.12.2007) dzieci odwiedzające Akwarium Gdyńskie spotkaćy Mikołaja rozdającego sąodycze. W sobot� (08.12.2007) w Akwarium Gdyńskim będzie Można spotkać Mikołaja. W godzinach w Galerii Akwarium Mikołaj rozdawał prezenty, najmłodszych zwiedzający bawili się również w licznych konkursach, grach i zabawach.
W niedziel� (09.12.2007) wystąpią Teatr Klapa, czyli Koperek i Kminek z przedstawieniem "Jak Pawe� i Gawe�".

Nie zabrak�o również Mikołaja rozdającego prezenty...
...oraz licznych zabaw i konkursąw.


29.11.2007
Spotkanie Klubu podróżników
W czwartek 29 listopada w Akwarium Gdyńskim, odbyło się kolejne spotkanie Klubu podróżników.
Temat spotkania: "Hawaje i San Francisco" - przedstawića p. Weronika Kordyl.


15.11.2007
Spotkanie Klubu podróżników
W czwartek 15 listopada o godzinie 17.30 w Akwarium Gdyńskim, odbyło się kolejne spotkanie Klubu podróżników Akwarium Gdyńskiego. Bohaterem wieczoru być znany podróżnik, alpinista, polarnik, �eglarz, kajakarz Pan Micha� Kocha�czyk. Tematem spotkania była "Wyprawa do serca Afryki", pełna egzotyki podróż przez południowo-wschodniż Afryk�, od wybrzeży Oceanu Indyjskiego poprzez Tanzaniż, Malawi do bagien Północnej Zambii (Wyprawa z 2004 roku).

 05.10.2007
Spitsbergen - Arktyczna Europa
W pierwszy piłtek października w Galerii "Akwarium" uroczyćcie otwarto wystawę fotograficzn� Tomasza Raczyćskiego pod tytu�em: "Spitsbergen - Arktyczna Europa". Wystawa objęta jest patronatem Ambasady krąlestwa Norwegii w Warszawie.

 
24.09.2007
Nowe pracownie edukacyjne w Akwarium Gdyńskim
Od 24 września 2007 roku uczniowie będą mogli korzystał z kompleksu pomieszczeć edukacyjnych w Akwarium Gdyńskim. Inwestycj� t� sfinansował Morski Instytut Rybacki w Gdyni przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Akwarium Gdyńskie udostępniżo zwiedzającym nowe pomieszczenia edukacyjne - salę Przedszkoln�, Eksperymentalną Pracowniż Wody oraz multimedialną salę Ekologii Morza. Dzięki przeprowadzonej inwestycji, zaplecze dydaktyczne Akwarium Gdyńskiego stanowi obecnie pił� pomieszczeć wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i laboratoryjny oraz pomoce dydaktyczne dla najmłodszych. Uroczystego otwarcia do konali Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Prezes Zarzłdu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Danuta Grodzicka-Kozak, Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni Tomasz Linkowski.

 

 

Eksperymentalna Pracownia Wody jest przystosowana do prowadzenia zajęć pokazowych z zakresu chemii wody. młodzież pozna systemy oczyszczania wody na przykładzie akwarium rafowego i słodkowodnego oraz samodzielnie wykona analizy wody pitnej.
Sala Przedszkolna została wyposażona w pomoce dydaktyczne, które podczas wspólnej zabawy pozwol� najmłodszym zdobyć wiedzę na temat zwierząt występujących w morzach i oceanach.
Multimedialna Sala Ekologii Morza jest przystosowana do prowadzenia zajęć warsztatowo-laboratoryjnych, przybliżających dzieciom i młodzieży środowisko Morza Bałtyckiego.
W nowych pomieszczeniach edukacyjnych realizowanych będzie ponad 30 tematów zajęć z zakresu ekologii morza i ochrony środowiska. wśród nich znajdą się zajęcia laboratoryjne, projekcje filmowe, prezentacje multimedialne oraz zajęcia warsztatowe. Uczestnicy zajęć w Akwarium Gdyńskim poznają faunę i florę Morza Bałtyckiego, ekosystemy rafy koralowej, Antarktyki i Arktyki, sposoby rozmna�ania zwierząt morskich, wykonają doświadczenia chemiczne i biologiczne. uzupełnieniem bazy edukacyjnej placówki jest Sala Mokra, która została udostępniona zwiedzającym w czerwcu bie��cego roku.

 24.09.2007
Sala Mokra - Nowe ekspozycje Akwarium Gdyńskiego
Akwarium Gdyńskie otwiera nową salę ekspozycyjną - salę Mokrą. Tu zwiedzającego od ryby nie oddziela szyba. Ciekawscy mogą włożyćr�ką do odkrytego zbiornika i zaprzyja�niż się z bałtyckimi p�astugami czy jesiotrami. Projekt nowego parteru w Akwarium Gdyńskim powstał przede wszystkim z myślą o najmłodszych zwiedzających. W centrum Sali Mokrej znajdują się trzy odkryte baseny, w których pżywają zwierzęta polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku i Zalewu Wi�lanego. zwiedzający będzie mógłzanurzy� r�ką w basenie, w którym znajdują się jesiotry, stornie, turboty, babki bycze, sandacze, okonie i jazgarze. Pozostała część nowej sali ekspozycyjnej stanowi 12 zbiorników, w których znajdują się drobne organizmy pochodzłce z różnych stref klimatycznych, między innymi antenarius, krab dekorator, w�owidóła, langusta, urodzony w Akwarium Gdyńskim rekinek bambusowy oraz krewetki i w�ynki z wód bałtyckich. Dzięki nowej inwestycji Akwarium Gdyńskie zwiększyło powierzchniż o 56,30 m2. Sala Mokra składa się z 15 zbiorników o ��cznej pojemności 3,3 m3 wody. Wszystkie elementy ekspozycji zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwią dzieciom swobodne zwiedzanie.

Sala Mokra w Akwarium Gdyńskim to wynik długotrwałych obserwacji i analizowania doświadczeń innych placówek tego typu w Europie i na ówiecie oraz reakcja na oczekiwania odwiedzających nas widzów. wśród naszych gości niejednokrotnie zdarzają się osoby niewidzłce lub sąabo widzłce. Baseny dotykowe to pierwszy w Polsce krok w stroną przybli�enia im nieznanego dotychczas świata zwierząt wodnych. Oferta Sali mokrej skierowana jest także do wszystkich gości chcących w sposób kulturalny i odpowiedzialny zetkn�� się ze podwodnym światem Bałtyku bez ograniczających szyb. M�dry kontakt z elementami otaczającego nas środowiska dostarcza niezapomnianych przećy� i sprawia, że wizyta nad Morzem Bałtyckim może być niezwykł� przygodę. Mając na uwadze ewentualne niebezpieczećstwa wynikające ze zbyt gwałtownych i czasami brutalnych prób kontaktów ze zwierzętami (wyjmowanie ich z wody, nieumiej�tne dotykanie ryb etc), doówiadczeni ichtiolodzy Akwarium Gdyńskiego cały czas monitorują zachowanie się zwiedzających w Sali Mokrej. Pracownicy ci pouczają i instruują o zasadach odpowiedzialnego kontaktu z żywymi zwierzętami oraz interweniują w razie przekroczenia zasad obowiązujących w naszej placówce. Wszystkie te działania mają na celu maksymalne zwiększenie bezpieczećstwa naszych zwierząt oraz zapewnienie komfortu zwiedzania i poznawania tej nietypowej jak na polskie warunki, ekspozycji. należy również wspomnie�, że gatunki do basenów dotykowych nie zostały wybrane przypadkowo. spotkać w nich możemy spokojne i niep�ochliwe denne ryby o twardej sk�rze (płastugi, babki bycze) oraz hodowlane jesiotry szybko przyzwyczajające się do kontaktów z ludółmi. Te ostatnie znane są głównie posiadaczom oczek wodnych, w których to zwierzęta te stanowić wielką atrakcją dla ogl�dających je osób.01-03.06.2007

�ówiowy dzień Dziecka
Podczas pierwszego weekendu czerwca Akwarium Gdyńskie ma zaszczyt zaprosię wszystkie dzieci na "dzień Dziecka z żółwiami". ówi�tował będziemy od piątku (01.06.2007) do niedzieli (03.06.2007) w godzinach 10:00 - 15:00.
najmłodszych gości Akwarium Gdyńskiego będzie czekał moc atrakcji:
  1. Specjalnie przygotowane terraria z naszymi żółwiami;
  2. Terraria dotykowe, pozwalające bliżej poznać �ówie lądowe i wodno-l�dowe;
  3. Dzieciąca laboratorium chemiczne - piłtek i sobota w godz. 11:00 - 15:00;
  4. Spotkanie z olbrzymim wężem dusicielem - pytonem tygrysim i możliwość zrobienia pamiętkowego zdjęcia - godz. 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00;
  5. �ówiowa pracownia plastyczna dla najmłodszych;
Na czas trwania imprezy proponujemy specjalną promocje na bilety wstępu do Akwarium Gdyńskiego:
Dzieci do lat 4 - wstęp darmowy
Dzieci od lat 4 - bilet ulgowy
dorośli - z każdym dzieckiem jeden opiekun wchodzi na bilet ulgowy


02.05.2007

Pionierzy polskiej fotografii podwodnej
W czerwcu w Akwarium Gdyńskim otwarto wystawę fotograficzn� pt.: "Pionierzy polskiej fotografii podwodnej" przedstawiającą prace autorów: Witolda Zubrzyckiego, Stanisława Orzepowskiego, Piotra Frotowa, Michała Wo�niewskiego, Lecha Nowicza, Jerzego Chomika.

 16.02.2007

Spotkanie Klubu podróżników
Akwarium Gdyńskie zaprasza na kolejne spotkanie Klubu podróżników, które odbędzie się w piłtek 16 lutego o godzinie 17.00 w Akwarium Gdyńskim, Aleja Jana Pawła II nr 1.
prezentacją "PRZYRODA LOFOTów " przedstawi Adam Michalak.
wstęp wolny.
Klub zaprasza do współpracy wszystkich podróżników (małych i dużych), aby podzielili się swoimi wra�eniami z podróży.


09.02.2007

Spotkanie Klubu podróżników
Akwarium Gdyńskie zaprasza na kolejne spotkanie Klubu podróżników, które odbędzie się w piłtek 09 lutego o godzinie 17.00 w Akwarium Gdyńskim, Aleja Jana Pawła II nr 1.
prezentacją "Wyspy Kanaryjskie - Teneryfa " przedstawi Małgorzata Matulaniec.
wstęp wolny.
Klub zaprasza do współpracy wszystkich podróżników (małych i dużych), aby podzielili się swoimi wra�eniami z podróży.