Sopot: Chemia wody – środowisko Morza Bałtyckiego | III GIMN


Zajęcia dofinansowane przez Urząd Miasta Sopot
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa, Laboratorium Biologiczne, Multimedialna Sala Ekologii Morza,
Maksymalna liczba uczestników: 24-28 osób
Czas trwania zajęć: 90 min.
Grupa wiekowa: gimnazjum (3 klasa)
Koszt zajęć: bezpłatne

Program zajęć podzielono na 2 części. Projekcja multimedialna omawia zagadnienia dotyczące podstawowych parametrów, które oznaczamy w wodach środowiskowych: amoniak, azotany (III), azotany (V), fosforany (V), twardość ogólna i odczyn wody. Kolejna część lekcji to warsztaty laboratoryjne, podczas których młodzież pracuje podzielona na 4 zespoły. Grupy uczą się i oznaczają w/w parametry wody bałtyckiej i wody słodkiej przy użyciu sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników. Udział młodzieży w zajęciach pozwala zdobyć wiedzę z zakresu chemii, a także poznać tajniki pracy w laboratorium i zawodu laboranta.
W trakcie zajęć młodzież uzupełnia materiały edukacyjne.