Sopot: Bałtyckie warsztaty | II GIMN


Zajęcia dofinansowane przez Urząd Miasta Sopot
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa, Laboratorium Biologiczne, Multimedialna Sala Ekologii Morza,
Maksymalna liczba uczestników: 24-28 osób
Czas trwania zajęć: 120 min.
Grupa wiekowa: gimnazjum (2 klasa)
Koszt zajęć: bezpłatne

Młodzież gimnazjalna bierze udział w 2 blokach zajęciowych. Podczas lekcji „Ptaki polskiego wybrzeża” uczestnicy poznają metody rozpoznawania gatunków ptaków wodnych, następnie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce podczas zajęć terenowych. W plener każdy wyrusza z lornetką w dłoniach. Lekcja w laboratorium „Mieszkańcy Bałtyku” dotyczy ogólnej charakterystyki Morza Bałtyckiego oraz współcześnie żyjących w nim organizmów. Podczas tych zajęć uczniowie prowadzą obserwację mikroskopową, klasyfikują oglądany materiał badawczy do 5 poznanych grup środowiskowych, tj. fitoplankton, zooplankton, fitobentos, zoobentos, nekton. Udział młodzieży w warsztatach pozwala poznać ciekawostki z zakresu biologii i geografii Morza Bałtyckiego.
W trakcie zajęć młodzież uzupełnia materiały edukacyjne.