Sala Dydaktyczna

Zwiedzanie Akwarium zaczyna się od wizyty w Sali Dydaktycznej prezentującej ekspozycje muzealne. Można obejrzeć w niej okazy ryb, gadów, ptaków i ssaków morskich. Do najciekawszych należą: jesiotr ostronosy, rekin młot, delfin pospolity i albatros.

Jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrinchus) był największym przedstawicielem naszej rodzimej ichtiofauny – osiągał długość 4 m i ciężar 300 kilogramów. Występował w Morzu Bałtyckim, a na tarło wpływał do rzek. Ten pierwotny gatunek istniejący na ziemi od milionów lat, nie potrafił oprzeć się nadmiernym połowom i na przełomie XIX i XX wieku niemal całkowicie zniknął z naszych wód. Prezentowany w Akwarium Gdyńskim jesiotr złowiony został w ujściu Wisły w 1972 roku i przypuszcza się, że był to ostatni okaz tego gatunku, jaki występował w polskich wodach.

Dawniej uważano, że bałtyckie jesiotry należą do gatunku Acipenser sturio (jesiotr zachodni), który zasiedlał Europę zachodnią i południową (pojedyncze okazy tego gatunku spotkać można jeszcze w kilku rzekach tego obszaru). Dopiero dokładne badania genetyczne przeprowadzone na zachowanych w muzeach okazach historycznych, wykazały, że bałtycka populacja jesiotra należała do gatunku Acipenser oxyrinchus, który do dziś zasiedla atlantyckie wybrzeża Ameryki Północnej. Jest to dobra wiadomość, gdyż daje nadzieję na odtworzenie populacji jesiotra w wodach Bałtyku.

Znajdują się tu także ekspozycje ścienne przedstawiające technikę badań, penetracji i eksploatacji mórz i oceanów. Warto również zapoznać się z geograficznym rozmieszczeniem ryb i saków, a także anatomią, morfologią i ekologią zwierząt.