Wolontariat

Wolontariat w Akwarium Gdyńskim jest szansą na rozwiniecie przyrodniczych pasji i zdobycie wyjątkowego doświadczenia zawodowego. Jest również szansą na poznanie naszego Akwarium "od kuchni" i poszerzenie wiedzy z zakresu biologii morza. Wolontariuszom proponujemy wykonywanie świadczeń wspomagających działalność Akwarium Gdyńskiego, w szczególności dydaktyczną i hodowlano - pielęgnacyjną, na zasadach określonych w regulaminie wolontariatu.

Wolontariat w Akwarium jest propozycją również dla tych osób, które posiadają nawet niewielkie zasoby wolnego czasu, a chcą wykorzystać swoje uzdolnienia, na rzecz naszych podopiecznych. Wolontariusze pełnią niezwykle ważną rolę w naszym zespole. Ich pasja, zaangażowanie i umiejętności umożliwiają nam prowadzenie wielu projektów oraz podejmowanie nowych zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

Świadczenie wolontariatu w Akwarium Gdyńskim odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Chętne osoby proszone są o uzgodnienie terminu i zakresu świadczeń z Koordynatorem wolontariatu:
Małgorzata Żywicka, tel: +48 587 326 622, e-mail: malgorzata.zywicka@mir.gdynia.pl

 

Regulamin wolontariatu

pobierz - wersja .pdf (35,5 KB)

 

Formularz zgłoszeniowy

pobierz - wersja.doc (25,5 KB)