Regulamin zwiedzania

  • Przed wejściem do sal ekspozycyjnych należy wykupić bilet wstępu lub w przypadku osób uprawnionych do bezpłatnego wstępu oraz posiadaczy rocznego biletu imiennego, pobrać w kasie biletowej kartę wstępu.
  • W przypadku wykupienia ulgowych biletów wstępu lub zwolnienia z opłat należy na życzenie obsługi placówki przedstawić dokumenty uprawniające do korzystania ze zniżki lub zwolnienia z opłat.
  • Akwarium Gdyńskie MIR należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania podawanym przez obsługę.
  • Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.
  • Zwiedzającym sale ekspozycyjne zabrania się: wnoszenia pokarmów i napojów, palenia tytoniu, dotykania eksponatów, zakłócania porządku, fotografowania z użyciem lampy błyskowej w salach z żywymi zwierzętami.
  • Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
  • Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym.
  • Zwiedzający odpowiada finansowo za szkody materialne spowodowane przez niego lub osoby podlegające jego opiece.
  • Ze względów bezpieczeństwa Akwarium Gdyńskie MIR-PIB zastrzega sobie prawo do regulacji ilości osób przebywających na terenie obiektu.
  • W razie wystąpienie niebezpieczeństwa należy bezwzględnie stosować się do komunikatów i poleceń obsługi.