Ceny biletów

Bilet normalny: 24 zł
Bilet ulgowy: 16 zł

Osobom niepełnosprawnym przysługują bilety ulgowe. Natomiast opiekunowie osób niepełnosprawnych zwiedzają ekspozycją bezpłatnie.
W okresie tymczasowej awarii podnośnika, koszt biletu dla osób niepełnosprawnych wynosi 12 zł.Serdecznie zapraszamy do korzystania z RABATOWYCH PROGRAMÓW BILETOWYCH dla osób odwiedzających Akwarium Gdyńskie.
BILETY RODZINNE
Oferta skierowana do rodzin odwiedzających Akwarium Gdyńskie. Oferta obejmuje dzieci od 5 do 18 roku życia. Dzieciom do 4 roku życia przysługuje wstęp bezpłatny (należy pobrać bezpłatną kartę wstępu w kasie).

 • 2+1 = 56,00 zł (dla jednego opiekuna bilet ulgowy, dla drugiego opiekuna bilet normalny, dziecko - bilet ulgowy),
 • 2+2 = 64,00 zł (dla dwóch opiekunów bilety ulgowe, dzieci - bilety ulgowe),
 • 2+3 = 72,00 zł (wstęp bezpłatny dla jednego opiekuna, dla drugiego opiekuna bilet normalny, dzieci - bilety ulgowe),
 • 2+4 i więcej (wstęp bezpłatny dla jednego opiekuna, dla drugiego opiekuna bilet normalny, dzieci - bilety ulgowe).
Bilet należy zachować do kontroli. Bilety zakupione w Akwarium Gdyńskim Można wykorzystać jednorazowo w ciągu 30 dni.

ROCZNY BILET IMIENNY - 75,00 zł

Oferta skierowana do dorosłych osób odwiedzających Akwarium Gdyńskie.
Roczny Imienny Bilet upoważnia osobę, która go zakupi, do dowolnej ilości bezpłatnych wstępów do Akwarium Gdyńskiego. Bilet jest ważny przez 365 dni licząc od dnia zakupu.
Roczny Imienny Bilet uprawnia do odbioru w kasie Akwarium Gdyńskiego bezpłatnej karty wstępu. Warunkiem otrzymania bezpłatnej karty wstępu i wejścia na ekspozycje Akwarium Gdyńskiego jest jednoczesne okazanie Rocznego Imiennego Biletu i dowodu tożsamości ze zdjęciem.

KARTA RABATOWA - Karta Przyjaciela Akwarium Gdyńskiego

kartę rabatową Można otrzymać po dokonaniu jednorazowego zakupu na kwotę minimum 80,00zł.
Karta uprawnia do otrzymania 10% rabatu na zakup każdego kolejnego biletu wstępu do Akwarium Gdyńskiego. Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych.

Bilety ulgowe przysługują:
 1. Dzieciom w wieku przedszkolnym powyżej 4 lat,
 2. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich,
 3. Studentom do 26 roku życia,
 4. Emerytom i rencistom,
 5. Opiekunom grup zorganizowanych w przypadku, gdy ich liczba przekracza jednego opiekuna na 10 podopiecznych.
wstęp bezpłatny przysługuje (należy pobrać bezpłatną kartę wstępu w kasie):
 1. Dzieciom do lat 4,
 2. Opiekunom grup, gdy 1 opiekun przypada na 10 podopiecznych,
 3. Opiekunom osób niepełnosprawnych fizycznie i umysąowo,
 4. Pracownikom ogrodów zoologicznych,
 5. Przewodnikom PTTK,
 6. Przodownikom PTTK.

Grupa zorganizowana to grupa osób wspólnie uczestnicząca w wyjeździe zorganizowanym przez placówki szkolno-wychowawcze, szkolno-opiekuńcze, biura podróży, zakłady pracy, organizacje itp., stanowiąca dla usługodawcy jeden podmiot.


PROMOCJA W OKRESIE wrzesień - kwiecień

W okresie wrzesień - kwiecień obowiązują następujące zniżki i zwolnienia z opłat:
 1. W pierwszą i trzecią środę każdego miesięca wstęp wolny dla emerytów, rencistów oraz dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych (na podstawie listy potwierdzonej przez ośrodek),
 2. 20% rabatu dla wszystkich grup zorganizowanych (powyżej 15 osób).