Gdynia: Bałtyckie warsztaty


Zajęcia dofinansowane przez Urząd Miasta Gdynia
Przestrzeń dydaktyczna: Sala Kinowa, Laboratorium Biologiczne, Multimedialna Sala Ekologii Morza
Czas trwania zajęć: 120 min.
Grupa wiekowa: gimnazjum (2 i 3 klasa)
Koszt zajęć: bezpłatne

Młodzież gimnazjalna bierze udział w 2 blokach zajęciowych. W części przygotowawczej z tematu „Ptaki polskiego wybrzeża” uczestnicy poznają metody rozpoznawania gatunków ptaków wodnych, następnie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce podczas zajęć terenowych. Zajęcia laboratoryjne „Mieszkańcy Bałtyku” dotyczą ogólnej charakterystyki Morza Bałtyckiego oraz współcześnie żyjących w nim organizmów. Podczas tych zajęć uczniowie prowadzą obserwację mikroskopową, klasyfikują oglądany materiał badawczy do 5 poznanych grup środowiskowych, tj. fitoplankton, zooplankton, fitobentos, zoobentos, nekton.