Akwaria słodkowodne

Ryby eksponowane w akwariach słodkowodnych pochodzą z czterech rejonów świata: z Ameryki Południowej, Azji południowo-wschodniej, Australii oraz Afryki wschodniej.
Na parterze rotundy znajduje się sala ekspozycyjna Amazonia. Umiejscowione są tu cztery ogromne zbiorniki biotopowe, w których obsada i wystrój są odzwierciedleniem naturalnego środowiska Dorzecza Amazonki. Niesamowity sposób prezentacji, który został uzyskany dzięki zastosowaniu nowoczesnych ekranów akrylowych powoduje, że zwiedzający mają wrażenie, jakby nurkowali i jednocześnie byli nad wodą. Paludaria, czyli zbiorniki do połowy wypełnione wodą, prezentują zwierzęta i roślinność Ameryki Południowej.
Największy zbiornik zajmują dwie anakondy zielone. Anakondy wcześniej zajmowały paludarium na II piętrze i przed oficjalnym otwarciem nowej sali, należało anakondy przenieść. Całą akcją przenoszenia zwierząt kierował wykwalifikowany pracownik Akwarium, w towarzystwie kamer i aparatów fotograficznych. (zobacz film!)
Anakondy to gady ziemnowodne i w naturze zamieszkują podmokłe tereny, mokradła i rzeki. Lubią polować w nocy zanurzone w wodzie. Wystawiają wówczas jedynie czubek głowy i czekają na ofiarę, którą duszą swoimi splotami.
Uwagę zwiedzających przykuwa zbiornik z węgorzami elektrycznymi. Choć ta ryba wygląda łagodnie, może wytwarzać napięcie elektryczne od 300 do 600 V i natężenia 1 Ampera, zdolne zabić nawet człowieka! Narządy wytwarzające pole elektryczne, składają się z kilku tysięcy płytek elektrycznych, których układ jest podobny do układu cel w akumulatorze. Węgorz, kiedy pozostaje w bezruchu, nie wytwarza żadnego pola elektrycznego, ale kiedy płynie, wysyła od 20 do 50 impulsów elektrycznych na sekundę. I właśnie te wyładowania można usłyszeć przyglądając się zadziwiającym węgorzom elektrycznym!

Posłuchaj: (plik .mp3 - 453 KB)
Odkryty zbiornik zajmują piękne i niebezpieczne płaszczki słodkowodne wraz z mieniącymi się płaskobokami tępogłowymi.

 

     
Arowana
 
Arapaima
Płaszczka otorongo
Pirania
Kolejnym miejscem, gdzie można spotkać ryby słodkowodne jest sala na II piętrze - Na Styku Wody i Lądu. W zbiornikach będących połączeniem akwarium i terrarium eksponowane są zwierzęta żyjące na styku lądu i wody, głównie różne gatunki gadów, ale także ryby.
Na uwagę zasługuje także niezwykła ryba - prapłetwiec. Zamieszkuje bagniste zbiorniki wodne Afryki tropikalnej. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych (susza) zakopuje się w błocie i przechodzi w stan anabiozy. Umożliwia mu to dodatkowe płuco powstałe z przekształconego pęcherza pławnego.

Kolejną zaskakującym osobnikiem jest przedstawiciel płazów - aksolotl meksykański (Ambystoma mexicanum). Gatunek ten występuje wyłącznie w Meksyku w jeziorze Chalco i Xochimilco (2300 m n.p.m.).
Jego cechą charakterystyczną jest neotenia, co oznacza, że przez całe życie pozostaje w postaci larwalnej zdolnej jednak do rozmnażania.
Jak wszystkie larwy płazów aksolotl ma zewnętrzne skrzela. Posiada duże zdolności regeneracji utraconych części ciała, gdyż ogon, fragmenty skrzel lub odnóża szczególnie młodym odrastają w całości.
Aksolotl jest chroniony m.in. konwencją CITES.

Kolejną zaskakującą rybą żyjącą na styku wody i lądu jest poskoczek mułowy. Jest to zwierze bardziej podobne do płaza niż do ryby. Występuje na zachodnich wybrzeżach Afryki, porośniętych lasami namorzynowymi w wodach, które co jakiś czas opuszczają.
Poskoczek jest rybą drapieżną i żywi się owadami, robakami oraz małymi rybami. Ma oczy wysuwane jak peryskop i dobrze wykształcone płetwy brzuszne, dzięki którym mogą się wspinać po namorzynach.

Wśród ziemnowodnych gadów, uwagę zwraca przede wszystkim najmniejszy krokodyl świata - krokodyl krótkopyski. Ten mieszkaniec zachodniej Afryki charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jego pysk jest tak samo długi, jak szeroki u podstawy. Jest to cecha niespotykana wśród krokodyli. Podobnie kolor oczu - u innych żółtozielone, u krokodyla krótkopyskiego oczy są brązowe. Jest to też jeden z nielicznych krokodyli, który odżywia się m.in. owocami - (dowiedz się więcej)
Poza tym na ekspozycji można zobaczyć niespotykanego żółwiaka chińskiego. Choć łagodnie wygląda, jest bardzo niebezpieczny. Podobnie żółw jaszczurowaty, którego ścisk szczęki może pozbawić człowieka ręki! W paludariach zamieszkują także m.in. żółwie błotne. W każdym zbiorniku można zobaczyć charakterystyczną roślinność dla danego regionu.
     
Żółwiak chiński
 
Strzelczyk indyjski
Ślepczyk jaskiniowy
Żółw jaszczurowaty