Zaplecza dydaktyczne

Sala Kinowa

Sala Kinowa jest klimatyzowanym pomieszczeniem wykładowym i konferencyjnym. Została oddana do użytku w czerwcu 2005 roku. Przeznaczona jest do prezentacji wykładów multimedialnych oraz przeprowadzania projekcji filmowych.

Sala Kinowa mieści maksymalnie 50 osób i wyposażona jest w projektor multimedialny, notebook, odtwarzacz DVD i VHS, przestrzenne nagłośnienie oraz przyłącze sieci internetowej.


Multimedialna Sala Ekologii Morza
Sala wyposażona jest sprzęt multimedialny wysokiej jakości, pozwalający spełniać jej także rolę podobną do Sali Kinowej.
W Multimedialnej Sali Ekologii Morza odbywają się klasyczne zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem binokularów - dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.
Młodzi naukowcy stykają się podczas proponowanych zajęć z tematyką szeroko rozumianej ekologii środowiska wodnego i lądowego. Sala przewidziana jest dla grup maksymalnie 24 osobowych.

Laboratorium Biologiczne
To sala przystosowana do prowadzenia zajęć laboratoryjno-badawczych, wyposażona w meble laboratoryjne oraz mikroskopy stereoskopowe, szkóło laboratoryjne oraz przyrzłdy do pobierania prób przeznaczone dla uczestników zajęć warsztatowych. Sala jest przystosowana do prowadzenia zajęć dla grup 24 - 28 osobowych. Na wyposażeniu sali jest także sprzęt komputerowy, który umożliwia prowadzenie zajęć z wykorzystaniem najnowszych technik prezentacji i digitalizacji obrazu oraz wizualizer pozwalający obserwował żywe zwierzęta w dużym powiększeniu.

Eksperymentalna Pracownia Wody
Zajęcia prowadzone w Eksperymentalnej Pracowni Wody mogą być uzupełnieniem zajęć edukacyjnych z chemii wody, będą stanowić pierwszą lekcję chemii w Akwarium Gdyńskim. W sali, gdzie zajęcia prowadzone są w grupach 10-12 osobowych, poznajemy działanie filtrów odwróconej osmozy służące do odsalania wody, czy złóż jonitowych zmniejszających jej twardość ogólną. Prezentowane są sposoby oczyszczania wody morskiej na przykładzie akwarium rafowego. Dodatkowe stanowiska służą poznaniu, czym jest efekt cieplarniany oraz jaki odczyn ma woda deszczowa i z czego to wynika. Eksperymenty pozwalają "dotknąć" sposobów usuwania fosforu ze ścieków, wykorzystując modelową oczyszczalnię ścieków. Pokaz kończy się z prezentacją multimedialną.

Sala Przedszkolna
Sala ta jest pomieszczeniem stworzonym z myślą o edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, w grupach 25 - 30 osobowych. Sala Przedszkolna jest wyposażona w narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć metodami nauki interaktywnej, co umożliwia zainteresowanie maluchów problemami ekologii. W kolorowej sali pełnej pluszowych, morskich zwierzaków, realizowane są zajęcia angażujące zmysły i wykorzystujące techniki manualne.

Sala Mokra
Jest to sala będąca częcią ekspozycji Akwarium Gdyńskiego, w której znajdują się zbiorniki dotykowe. Dla młodych gości placówki jest to miejsce, gdzie można przyjrzeć się z bliska rybom, podpatrzeć ich zachowanie, a nawet je dotknąć.
W sali tej znajdziemy również małe zbiorniki rafowe i słodkowodne prezentujące drobne zwierzęta, które trudno dostrzec w dużych zbiornikach na ekspozycji. Sala Mokra w sezonie jest udostępniona dla wszystkich zwiedzających, a poza sezonem jest elementem części zajęć edukacyjnych.