Spotkanie z Morzem Bałtyckim - zajęcia terenowe

Spotkanie z Morzem Bałtyckim � zajęcia terenowe to temat skierowany do dzieci w wieku 7-10 lat, proponowany w okresie od kwietnia do września. zajęcia trwają 90 minut. Pierwsza część zajęć to 30-minutowa prezentacja multimedialna "Co żyje w Bałtyku - spacer po plaży", w trakcie której dzieci dowiadują się, jakie zwierzęta mogą napotkać na plaży podczas zwykłego spaceru, co żyje w przybrzeżnych wodach Bałtyku. Druga część , również 30-minutowa, to wyjącie w teren, na nabrzeża w pobliżu Akwarium Gdyńskiego z siatkami � podbierakami . W tej części zajęć dzieci pod opieką prowadzącego łowią organizmy przybrzeżne, które następnie, po powrocie do Akwarium, oglądają w laboratorium. Praca w laboratorium trwa kolejne 30 minut. Dzieci przy użyciu lup i binokularów oglądają złowione okazy oraz przygotowany wcześniej materiał biologiczny, rozpoznają bałtyckie krewetki i małże. W czasie zajęć dzieci wypełniają przygotowane karty pracy. Warunkami przeprowadzenia zajęć terenowych jest odpowiednia pogoda oraz zdyscyplinowanie grupy.