PROJEKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
SPOTKANIE Z MORZEM BAŁTYCKIM 2017 dla miasta Sopotu

Program "Spotkanie z Morzem Bałtyckim 2017" kierujemy do przedszkoli i szkół z Sopotu. Naszą misją jest przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat Bałtyku i jego zasobów. Zależy nam także, aby uwrażliwić uczestników zajęć na konieczność ochrony wód naszego morza i organizmów w nim żyjących. Zapraszamy do udziału w programie!

W ramach programu "Spotkanie z Morzem Bałtyckim 2017" Akwarium Gdyńskie MIR-PIB planuje przyjęcie 73 grup uczniów w okresie 1 KWIECIEŃ - 17 LISTOPAD 2017.
Temat Wiek Liczba grup
"Mieszkamy nad Bałtykiem" lub "Z ekologią na Ty" przedszkolaki z klas 0 i młodsze 24
"Spotkanie z Morzem Bałtyckim" dzieci z klas II szkół podstawowych 12
"Czy wiesz, że Bałtyk.?" dzieci z klas V szkół podstawowych 8
"Bałtyckie warsztaty" młodzież z klas II szkół gimnazjalnych 6
"Chemia wody - środowisko Morza  Bałtyckiego" młodzież z klas II szkół gimnazjalnych 6
"Ichtiofauna Bałtyku" młodzież z klas II szkół ponadgimnazjalnych 8
"Bałtyckie rejsy edukacyjne" młodzież z klas II szkół ponadgimnazjalnych 9

Udział w programie jest BEZPŁATNY. Program dofinansowany przez URZĄD MIASTA SOPOTU. O przyjęciu grupy do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba osób w jednej grupie: max. 30 uczniów plus opiekunowie.

Koordynator projektu i rezerwacja zajęć: Katarzyna Borowiak | +48 587 326 627 | kborowiak@mir.gdynia.pl

Każda grupa dzieci i młodzieży biorąca udział w programie zwiedza ekspozycję Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Czas zwiedzania wraz z krótkim odpoczynkiem to 60-90 minut. Na ekspozycję naszego zoo grupa wyrusza samodzielnie, bez przewodnika.

Zajęcia odbywają się w salach edukacyjnych CENTRUM EDUKACJI AKWARIUM GDYŃSKIEGO MIR-PIB
PRZEDSZKOLA
Dzieciom z sopockich przedszkoli proponujemy wybór jednego z dwóch tematów zajęć.
"Z ekologią na Ty." / 60 minut, SALA PRZEDSZKOLNA
 • Projekcja multimedialna, w trakcie której opowiemy dzieciom o ekologii, ochronie wód Bałtyku i recyklingu;
 • Edukacja przez zabawę, czyli wyłówmy śmieci z Bałtyku i nauczmy się je segregować!
 • 'Segregacja kredką malowana', czyli każdy młody artysta zna się na ekologii;
 • Zajęcia ruchowe - 'Odgłosy wody';
 • Zagadki, konkursy tematyczne i wodne łamigłówki;
 • Uroczyste ślubowanie "Młodego Ekologa", po którym każdy otrzymuje DYPLOM;
 • Nie zapomnijcie o aparacie! Ustawimy się do wspólnego, wesołego, grupowego zdjęcia ;-)
"Mieszkamy nad Bałtykiem" / 60 minut, SALA PRZEDSZKOLNA
 • Projekcja multimedialna, czyli spacer po bałtyckiej plaży bez wychodzenia z budynku;
 • Kto mieszka w muszelkach? poznajemy bałtyckie małże;
 • Edukacja przez zabawę, czyli wędki w ruch! Łowimy ryby poznając bałtyckie gatunki;
 • 'Bałtyk kredką malowany', czyli każdy młody artysta zna nasze morze;
 • Poczytamy? bajka 'Niepokorna flądra';
 • Pamiątka z Akwarium? Zróbmy ją sami! (bałtyckie korony);
 • Nie zapomnijcie o aparacie! Ustawimy się do wspólnego, wesołego, grupowego zdjęcia ;-)

SZKOŁA PODSTAWOWA
- klasy II / 90 minut, LABORATORIUM BIOLOGICZNE
"Spotkanie z Morzem Bałtyckim"
 • projekcja multimedialna, w trakcie której poznamy "Co żyje w Bałtyku?" - uzupełnianie materiałów edukacyjnych część I;
 • Warsztaty w Laboratorium Biologicznym, podczas których nauczymy się obsługi binokularów. Każdy uczestnik zajęć, indywidualnie, rozpozna bałtyckie małże i krewetki - uzupełnianie materiałów edukacyjnych część II;
 • 'Bałtyk na papier przelany', czyli tworzymy plakaty naszego morza, które w listopadzie 2017 zaprezentowane zostaną na wystawie w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB;
- klasy V / 90 minut, LABORATORIUM BIOLOGICZNE
"Czy wiesz, że Bałtyk.?"
 • Projekcja multimedialna "Bałtyk - morze ciekawostek", czyli biologia i geografia naszego morza - uzupełnianie materiałów edukacyjnych część I;
 • Zajęcia w Laboratorium Biologicznym "Ryby Morza Bałtyckiego" prezentujące żywe zasoby naszego morza. W trakcie zajęć każdy uczestnik, indywidualnie, nauczy się obsługi binokularu. Pozna także charakterystyczne cech budowy zewnętrznej bałtyckich ryb - uzupełnianie materiałów edukacyjnych część II;
 • Wizyta w niedawno powstałej bałtyckiej sali ekspozycyjnej Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB 'Zostera' wraz z przewodnikiem!

GIMNAZJUM
- klasy II / 120 minut, SALA KINOWA, LABORATORIUM BIOLOGICZNE, WYJŚCIE W TEREN
"Bałtyckie warsztaty"
 • Wykład pt. "Ptaki polskiego wybrzeża";
 • Zajęcia terenowe, na które wyruszymy z lornetkami w dłoniach. Zadaniem młodzieży będzie obserwacja ptaków mieszkających u wybrzeży naszego morza i wypełnienie materiałów edukacyjnych część I;
 • Projekcja multimedialna "Mieszkańcy Bałtyku";
 • Warsztaty w Laboratorium Biologicznym, w trakcie których każdy uczestnik indywidualnie zaobserwuje przez binokular i pozna wiele gatunków bałtyckich zwierząt - uzupełnianie materiałów edukacyjnych część II. projekcja multimedialna, w trakcie której poznamy "Co żyje w Bałtyku?" - uzupełnianie materiałów edukacyjnych część I;
- klasy III /90 minut, MULTIMEDIALNA SALA EKOLOGII MORZA
"Chemia wody - środowisko Morza Bałtyckiego"
 • Projekcja multimedialna omawiająca podstawowe parametry, które oznaczamy w wodach środowiskowych: amoniak, azotany (III), azotany (V), fosforany (V), twardość ogólna i odczyn wody;
 • Zajęcia laboratoryjne prowadzone w podzespołach. Grupa uczy się i oznacza w/w parametry wody bałtyckiej przy użyciu sprzętu laboratoryjnego i odczynników - uzupełnianie materiałów edukacyjnych.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
- klasy II / 90 minut, LABORATORIUM BIOLOGICZNE
"Ichtiofauna Bałtyku"
 • Projekcja multimedialna "Ryby Morza Bałtyckiego";
 • Warsztaty w Laboratorium Biologicznym, czyli indywidualna praca każdego z uczestników z wykorzystaniem sprzętu optycznego tj. binokularów. Wypełnianie materiałów edukacyjnych część I;
 • Praktyczna nauka anatomii ryby poprzez wykonanie analizy ichtiologicznej śledzia. Analizę młodzież wykonuje przy użyciu narzędzi preparacyjnych, praca w podzespołach. Wypełnianie materiałów edukacyjnych część II.
- "Bałtyckie rejsy edukacyjne"

Na rejsy po wodach Zatoki Gdańskiej, w ramach programu "Spotkanie z Morzem Bałtyckim 2017", młodzież z sopockich szkół wypłynie 29-30-31 maja 2017. Zapraszamy do wspólnej przygody!