"Ssaki morskie"

 

"Ssaki morskie" to temat skierowany dla osób od 7 roku życia (czas trwania zajęć: 45 min). Do zajęć wprowadzono ogólny podział ssaków morskich na syreny (manaty, diugonie), płetwonogie (foki, uchatki, morsy) i walenie (fiszbinowce, ząbowce). Do wykładu w��czono także sylwetki dwóch organizmów silnie związanych z morzem: wydrozwierza i niedówiedzia polarnego. Na zajęciach z tego tematu dowiadujemy się na przykład, ile metrów liczy największe zwierzę na kuli ziemskiej, czym jest echolokacja i jakie gatunki ssaków spotykane są w Morzu Bałtyckim. Istnieje możliwość wypełniania materiałów edukacyjne w trakcie prezentacji multimedialnej.