"Ptaki przedszkolaki"

 

Czas trwania: 60 minut
Dla kogo: od 5-6 lat
Pierwsza część zajęć odbywa się w terenie. Dzieci z pomocą lornetek przyglądają się ptasiemu otoczeniu. Ze zdjęciami obserwowanych ptaków, udają się na drug� część zajęć która odbywa się w budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Dzieci dowiadują się jakie dźwięki wydają ptaki, jak rozróżnią ptaka po jego �ladzie lub po piłrze, dlaczego samiec jest �adniejszy od samicy? Zdobycie tej wiedzy umożliwiają specjalnie przygotowane rekwizyty: ptaki pluszaki z dźwiękiem, pieczętki ze �ladami ptaków, ptasie piłra.
Wiedza utrwalana jest w trakcie zabawy oraz przy wykonywaniu zadań plastycznych.