"Ptaki przedszkolaki"

 

Czas trwania: 60 minut
Dla kogo: od 5-6 lat
Pierwsza część zajęć odbywa się w terenie. Dzieci z pomocą lornetek przyglądają się ptasiemu otoczeniu. Ze zdjęciami obserwowanych ptaków, udają się na drugą część zajęć która odbywa się w budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB. Dzieci dowiadują się jakie dźwięki wydają ptaki, jak rozróżnić ptaka po jego śladzie lub po piórze, dlaczego samiec jest ładniejszy od samicy? Zdobycie tej wiedzy umożliwiają specjalnie przygotowane rekwizyty: ptaki pluszaki z dźwiękiem, pieczątki ze śladami ptaków, ptasie pióra.
Wiedza utrwalana jest w trakcie zabawy oraz przy wykonywaniu zadań plastycznych.