"ABC Bałtyckiego Ekologa"

 

Czas trwania: 60 minut
Dla kogo: od 10-13 lat
Celem zajęć jest ukazanie ścisłego związku pomiędzy parametrami fizyko-chemicznymi biotopu, a rozwojem jego biocenozy na przykładzie Bałtyku. zajęcia złożone są z 30 minut prezentacji multimedialnej przedstawiającej ekologią jako nauką o relacjach między organizmami a ich środowiskiem oraz 30 minut zajęć praktycznych w laboratorium.
Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnicy przyglądają się omułkowi jadalnemu oraz jego towarzyszom pod binokularem, a także badają za pomocą salinometru zespołowo przygotowane roztwory odzwierciedlające zasolenie różnych mórz. Podczas lekcji uczniowie wypełniają karty pracy.
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób