Tajemnice Amazonii

 

Tajemnice Amazonii - prezentacja multimedialna.
Czas trwania zajęć: 45 minut.
 
zajęcia przeprowadzane na różnych poziomach zaawansowania: od szkoły podstawowej do liceum. Prezentacja w ciekawy sposób przedstawia faunę i florę obszaru dółungli Amazo�skiej, k�adąc szczególny nacisk na najbardziejniezwykłe gatunków tego biomu. Dodatkowo przedstawiona zostaje historia rdzennych mieszkańców dółungli Amazo�skiej. Uczestnicy zajęć otrzymują materiały edukacyjne, które wypełniają w trakcie trwania prezentacji.