"Ziemia - planeta mórz"

 

Czas trwania: do 45 minut
Dla kogo: od 10 lat
zajęcia wykładowe dotyczące zagadnień związanych z geografią fizyczną, głównie hydrosferą. Prezentacja multimedialna wprowadza podział mórz ze względu na położenie, właściwości wody morskiej (zasolenie, barwa, temperatura, ruchy wody morskiej). W trakcie zajęć omawiane są najciekawsze pod względem biologicznym morza świata. Podczas wykładu uczestnicy wypełniają materiały edukacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Earth_Western_Hemisphere.jpgFoto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Dead_sea_newspaper.jpg