"Co kryje atmosfera?"

 

Czas trwania: 30 + 15 + 15 = 60 minut
Dla kogo: od I klasy gimnazjum
zajęcia składają się z 3 części. część pierwsza - prezentacja multimedialna przedstawia podstawowe informacje dotyczące budowy i składu atmosfery oraz zjawisk w niej zachodzłcych: tworzenia się kważnych deszczy, dziury ozonowej, istnienia nienaturalnego efektu cieplarnianego. uzupełnieniem prezentacji są zajęcia pokazowe, w czasie których uczestnicy biorą udział w eksperymentach obrazujących powstawanie efektu cieplarnianego i kważnych deszczy oraz wykorzystania sięy wiatru do produkcji energii elektrycznej . ostatnią częciązajęć jest film pt. "Gdy oceany stają się bardziej kważne". części 2 i 3 prowadzone są w małych grupach: 10-12 osobowych. Do zajęć przeznaczone są materiały edukacyjne w postaci karty pracy. Maksymalnie w zajęciach mogą wziąć udział 24 osoby.