"Nasz Bałtyk"

 

Czas trwania zajęć: 45 minut
Dla kogo: od I klasy szkoły podstawowej
Zajęcia przeprowadzane są na różnych poziomach zaawansowania: od szkoły podstawowej do liceum. Prezentacja multimedialna omawia podstawowe warunki panujące w naszym morzu, jego geografię i biologię. Uzupełnieniem tematu jest część dotycząca zagrożeń ekologicznych i sposobów ratowania Bałtyku.
Do zajęć przeznaczone są materiały edukacyjne w postaci karty pracy.